Német nyelvtan – Zu+Infinitiv szerkezet

Zu+Infinitiv szerkezet

1. Zu+Infinitiv főnévtől való függése (német nyelvtan)
Főnévtől való függés esetén könnyűnek mondható a Zu+Infinitiv szerkesztése a német nyelvben:

Használatának feltétele az alanyazonosság vagy, hogy a második tagmondat alanya benne legyen az elsőben tárgy vagy részes esetben!
1.1. Leggyakoribb az az eset, amikor a főnév a “haben” igével áll:
1. táblázat -…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Német nyelvtan – Földrajzi nevek

Földrajzi nevek

1. Jelző nélkül álló német földrajzi nevek (német nyelvtan)
1.1. Német földrajzi nevek – a hová kérdésre adott válasz névelővel együtt használt hímnemű és nőnemű országnevek esetében

In + tárgy eset használatos ebben az esetben

in die Türkei – Törökországba
in die Schweiz – Svájcba
in den Sudan – Szudánba
in den Iran – Iránba
in den Irak -…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Német nyelvtan – Elöljárószavak

Elöljárószavak

1. Az elöljárószavakról általában (német nyelvtan):

Az elöljárószavak fejezik ki a német mondatokban az idő, hely, ok és módhatározói kapcsolatokat.
Mindig meghatározott eseteket vonzanak (tárgy, részes, birtokos, tárgy -és részes).
Vannak elöljárószavak, amelyek kifejezetten névszavak előtt állnak, vannak, amelyek névszavak előtt és mögött is állhatnak,…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Német nyelvtan – Felszólító mód

Felszólító mód

1. Német felszólító módról általánosságban (német nyelvtan)

Német felszólító mód képzése mindig fordított szórendben történik, azaz első helyen mindig a felszólító alakban lévő ige áll.

2. Német felszólító mód képzése egyes szám 2. személyben (német nyelvtan)
2.1. Szabályos igék:

Képzés: igető+e

Pl.: Machen → Mache!
Pl.: Gehen…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Német nyelvtan – Vonzatos igék

Vonzatos igék

1. Elöljáró nélkül álló német vonzatos igék (német nyelvtan)
1.1. Tárgyesettel álló német vonzatos igék

abholen – valakit/valamit elhoz, érte megy
heiraten – férjhez megy
brauchen – szüksége van valamire
abbrennen – leéget vmit
anfahren – elgázol vkit
anfallen – rátámad vkire
anhaben – visel vmit
anlachen – ránevet vkire
anlügen – hazudik…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Német nyelvtan – Igeragozás

Német igék, igeragozás

1. Német igék ragozása jelen időben – Präsens (német nyelvtan)

Alkalmazása:

Jelen idejű cselekvések, történések kifejezésére
Jövő idejű cselekvések, történések kifejezésére
Általános érvényű megállapítások leírására

1.1. Rendhagyó német igék ragozása jelen időben
1. táblázat – Rendhagyó német igék ragozása jelen…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Német nyelvtan – Számnév

Számnév

1. Német számnév képzése (német nyelvtan)
1.1. Német tőszámnév képzése

Az első 12 tőszámnév (ein – 1, zwei – 2, drei – 3, vier – 4, fünf – 5, sechs – 6, sieben -7, acht – 8, neun – 9, zehn – 10, elf – 11, zwölf – 12)
13 és 19 között az egyes helyi értéken álló számok kerülnek előre, ehhez mondjuk hozzá a tíz-et (dreizehn – 13, vierzehn – 14, fünfzehn – 15,…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Német nyelvtan – Feltételes mód

Feltételes mód

1. A német feltételes mód használatáról általánosságban (német nyelvtan)

Alkalmas feltételek, irreális feltételek kifejezésére

Pl.: Wenn ich das Lotto gewinnen würde, könnte ich einen Scloss kaufen. (Ha megnyerném a lottót, vehetnék egy kastélyt.)

Alkalmas óhajtó mondatok létrehozására a “wenn…nur” vagy “wenn…doch” kifejezésekkel, amelyek…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Német nyelvtan – Műveltetés

Műveltetés (lassen ige)

1. Német műveltetés – a lassen műveltető német ige (német nyelvtan)
1.1. Német műveltetés – a lassen műveltető ige általános bemutatása

A műveltetés lényege, hogy a főigében megnevezett cselekvést az igealany mással végezteti el (nem önmaga végzi a cselekvést).
Képzése során a lassen segédige megfelelően ragozott formájához kell kapcsolni a főige Infitiv…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Német nyelvtan – Passzív szerkezet (Vorgangspassiv)

Szenvedő szerkezet (Vorgangspassiv)

1. A német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezetről általában (német nyelvtan)
1.1. A német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet felépítése

A passzív – szenvedő szerkezet lényege, hogy az aktív mondat tárgya lép át a passzív mondat alanyává.
Az aktív mondat alanya bekerülhet a passzív mondatba durch + tárgy vagy von + részes esettel.
Amennyiben a mondat…

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.