Német nyelvtan – Feltételes mód

Feltételes mód

1. A német feltételes mód használatáról általánosságban (német nyelvtan)

 • Alkalmas feltételek, irreális feltételek kifejezésére
  • Pl.: Wenn ich das Lotto gewinnen würde, könnte ich einen Scloss kaufen. (Ha megnyerném a lottót, vehetnék egy kastélyt.)
 • Alkalmas óhajtó mondatok létrehozására a “wenn…nur” vagy “wenn…doch” kifejezésekkel, amelyek mellékmondati KATI szórendet vonzzanak.
  • Pl.: Wenn ich nur/doch ein Auto hätte. (Bárcsak lenne egy autóm.)
 • Alkalmas összehasonlító mondatok létrehozására az “als – mintha” (mellékmondati fordított szórendet megkövetelő), “als wenn/als ob – mintha” (mellékmondati KATI szórendet megkövetelő) kötőszavak segítségével.
  • Pl.: Er sieht so aus, als ob/wenn er krank wäre. (Úgy néz ki, mintha beteg lenne.)
  • Pl.: Er sieht so aus, als wäre er krank (Úgy néz ki, mintha beteg lenne.)

2. A német feltételes mód képzése jelen időben (német nyelvtan)

2.1. A német feltételes mód képzése jelen időben, módbeli segédige nélkül

1. táblázat – Német nyelvtan – Német feltételes mód szerkesztése jelen időben, módbeli segédige nélkül

würden ige megfelően ragozott alakja a főige helyén,
(a német mondat jellege, szórendje határozza meg: főmondati szórend esetében a második helyen, mellékmondati egyenes szórend esetében a kötőszó utáni második helyen, fordított szórend esetében a kötőszó utáni első helyen, KATI szórend esetében a mondat legvégén)

+ a főnévi igenév (másik ige) Infinitiv alakja a mondat végén

 • Pl.: Ich würde schlafen. (Aludnék)
 • Pl.: Wir würden im Sommer mit dem Flugzeug nach Griechenland fahren. (Elutaznánk nyáron repülővel Görögországba.)
 • Két kivétel adható meg:
  • Lenne valakinek valamilye a hätten ige megfelelően ragozott alakjával fejezhető ki
  • Pl.: Er hätte einen Hund. (Lenne egy kutyája)
  • Lenne valaki/valami valamilyen állapotban kifejezése a wären ige megfelelően ragozott alakjával
  • Pl.: Ich wäre glücklich.(Boldog lennék)

2.2. A német feltételes mód képzése jelen időben, módbeli segédigével

2. táblázat – Német nyelvtan – Német feltételes mód szerkesztése jelen időben, módbeli segédigével

könnten – szabadna, tudna

ige megfelelően ragozott alakja a főige helyén,
(a német mondat jellege, szórendje határozza meg: főmondati szórend esetében a második helyen, mellékmondati egyenes szórend esetében a kötőszó utáni második helyen, fordított szórend esetében a kötőszó utáni első helyen, KATI szórend esetében a mondat legvégén)

+ a főnévi igenév (másik ige) Infinitiv alakja a mondat végén

dürften – szabadna

sollten – kellene

wollten – akarna

möchten – szeretne

müssten – kellene

 • Pl.: Ich könnte schwimmen. (Úszni tudnék)
 • Pl.: Ich weiβ, dass er dieses Auto kaufen wollte. (Tudom, hogy meg akarná venni ezt az autót.)

3. A német feltételes mód képzése múlt időben (német nyelvtan)

3.1. A német feltételes mód képzése múlt időben, módbeli segédige nélkül

3. táblázat – Német nyelvtan – Német feltételes mód szerkesztése múlt időben, módbeli segédige nélkül

Ha az ige 2. múlt (Perfekt) idejű alakja “sein” segédigével képződik

wären ige megfelelően ragozott alakja

a főige helyén,
(a német mondat jellege, szórendje határozza meg: főmondati szórend esetében a második helyen, mellékmondati egyenes szórend esetében a kötőszó utáni második helyen, fordított szórend esetében a kötőszó utáni első helyen, KATI szórend esetében a mondat legvégén)

+ a főnévi igenév (másik ige) 2. múlt idejű (Perfekt) alakja a mondat végén

Ha az ige 2. múlt (Perfekt) idejű alakja “haben” segédigével képződik

hätten ige megfelelően ragozott alakja

 • Pl.: Ich wäre gefahren. (Elutaztam volna)
 • Pl.: Du hättest gekauft. (Megvetted volna)
 • Két kivétel adható meg:
4. táblázat – Német nyelvtan – Német feltételes mód szerkesztése múlt időben, módbeli segédige nélkül, kivétel

hätten ige megfelelően ragozott alakja a főige helyén,
(a német mondat jellege, szórendje határozza meg: főmondati szórend esetében a második helyen, mellékmondati egyenes szórend esetében a kötőszó utáni második helyen, fordított szórend esetében a kötőszó utáni első helyen, KATI szórend esetében a mondat legvégén)

gehabt a mondat végén

 • Lett volna valakinek valamije, képzése:
 • Pl.: Ich hätte einen Hund gehabt (Lett volna egy kutyám)
5. táblázat – Német nyelvtan – Német feltételes mód szerkesztése múlt időben, módbeli segédige nélkül, kivétel

wären ige megfelelően ragozott alakja a főige helyén,
(a német mondat jellege, szórendje határozza meg: főmondati szórend esetében a második helyen, mellékmondati egyenes szórend esetében a kötőszó utáni második helyen, fordított szórend esetében a kötőszó utáni első helyen, KATI szórend esetében a mondat legvégén)

gewesen a mondat végén

 • Lett volna valaki/valami valamilyen állapotban kifejezése:
 • Pl.: Er wäre glücklich gewesen.(Boldog lett volna)

3.2. A német feltételes mód képzése múlt időben, módbeli segédigével

6. táblázat – Német nyelvtan – Német feltételes mód szerkesztése múlt időben, módbeli segédigével

hätten ige megfelelően ragozott alakja a főige helyén,
(a német mondat jellege, szórendje határozza meg: főmondati szórend esetében a második helyen, mellékmondati egyenes szórend esetében a kötőszó utáni második helyen, fordított szórend esetében a kötőszó utáni első helyen, KATI szórend esetében a mondat legvégén)

+ főnévi igenév (másik ige) Infinitiv alakja + segédige Infinitiv alakja
 • Pl.: Wir wissen, dass wir das Hemd hätten bügeln sollen. (Tudtuk, hogy ki kellett volna vasalni az inget.)
 • Pl.: Ich hätte nach Griechenland fahren sollen. (El kellett volna utaznom Görögországba.)

4. A német feltételes mód módbeli segédigéinek és segédigéinek ragozása (német nyelvtan)

4.1. Német feltételes mód – könnten módbeli segédige

7. táblázat – Német nyelvtan – A könnten módbeli segédige ragozása

E/1: könnte

T/1: könnten

E/2: könntest

T/2: könntet

E/3: könnte

T/3: könnten

Ön: könnten

4.2. Német feltételes mód – wollten módbeli segédige

8. táblázat – Német nyelvtan – A wollten módbeli segédige ragozása

E/1: wollte

T/1: wollten

E/2: wolltest

T/2: wolltet

E/3: wollte

T/3: wollten

Ön: wollten

4.3. Német feltételes mód – dürften módbeli segédige

9. táblázat – Német nyelvtan – A dürften módbeli segédige ragozása

E/1: dürfte

T/1: dürften

E/2: dürftest

T/2: dürftet

E/3: dürfte

T/3: dürften

Ön: dürften

4.4. Német feltételes mód – möchten módbeli segédige

10. táblázat – Német nyelvtan – A möchten módbeli segédige ragozása

E/1: möchte

T/1: möchten

E/2: möchtest

T/2: möchtet

E/3: möchte

T/3: möchten

Ön: möchten

4.5. Német feltételes mód – sollten módbeli segédige

11. táblázat – Német nyelvtan – A sollten német segédige ragozása

E/1: sollte

T/1: sollten

E/2: solltest

T/2: solltet

E/3: sollte

T/3: sollten

Ön: sollten

4.6. Német feltételes mód – müssten módbeli segédige

12. táblázat – Német nyelvtan – A müssten módbeli segédige ragozása

E/1: müsste

T/1: müssten

E/2: müsstest

T/2: müsstet

E/3: müsste

T/3: müssten

Ön: müssten

4.7. Német feltételes mód – hätten segédige

13. táblázat – Német nyelvtan – A hätten segédige ragozása

E/1: hätte

T/1: hätten

E/2: hättest

T/2: hättet

E/3: hätte

T/3: hätten

Ön: hätten

4.8. Német feltételes mód – wären segédige

14. táblázat – Német nyelvtan – A wären segédige ragozása

E/1: wäre

T/1: wären

E/2: wärest

T/2: wäret/wärt

E/3: wäre

T/3: wären

Ön: wären

4.9. Német feltételes mód – würden segédige

15. táblázat – Német nyelvtan – A würden segédige ragozása

E/1: würde

T/1: würden

E/2: würdest

T/2: würdet

E/3: würde

T/3: würden

Ön: würden

5. Példamondatok – német feltételes mód (német nyelvtan)

16. táblázat – Német nyelvtan – Német feltételes mód, példamondatok nélkül

Szórend

Igeidő, segédige

Mondat (Jelentés)

Feltételes mód, főmondati

Jelen idejű, segédige nélkül

Ich würde heute einen Urlaub machen (Ma kirándulnék)

Jelen idejű, segédigével

Ich könnte heute einen Urlaub machen (Ma kirándulhatnék)

Múlt idejű, segédige nélkül

Ich hätte gestern einen Urlaub gemacht (Tegnap kirándultam volna)

Múlt idejű, segédigével

Ich hätte gestern einen Urlaub machen können (Tegnap kirándulhattam volna)

Feltételes mód, mellékmondati, egyenes szórend

Jelen idő, segédige nélkül

Wir haben keine Zeit, aber wir würden die Sprache üben (Nincs időnk, de gyakorolnánk a nyelvet)

Jelen idő, segédigével

Wir haben keine Zeit, aber wir müssten/sollten die Spache üben (Nincs időnk, de gyakorolnunk kellene a nyelvet)

Múlt idő, segédige nélkül

Wir hatten keine Zeit, aber wir hätten die Spache geübt (Nem volt időnk, de gyakoroltuk volna a nyelvet)

Múlt idő, segédige nélkül

Wir hatten keine Zeit, aber wir hätten die Sprache üben müssen/sollen (Nem volt időnk, de gyakorolnunk kellett volna a nyelvet)

Feltételes mód, mellékmondati, fordított szórend

Jelen idő, segédige nélkül

Wenn ich ein Auto kaufen würde, dann würde ich dich auch ins Ausland mitbringen (Ha vennék egy autót, akkor elvinnélek külföldre is)

Jelen idő, segédigével

Wenn ich ein Auto kaufen würde, dann könnte ich dich auch ins Ausland mitbringen (Ha vennék egy autót, akkor el tudnálak vinni külföldre is)

Múlt idő, segédige nélkül

Wenn ich ein Auto gekauft hätte, dann hätte ich dich auch ins Ausland mitgebracht (Ha vettem volna egy autót, akkor el vittelek volna külföldre is)

Múlt idő, segédigével

Wenn ich ein Auto gekauft hätte, dann hätte ich dich auch ins Ausland mitbringen können (Ha vettem volna egy autót, el tudtalak volna vinni külföldre is)

Feltételes mód, mellékmondati, KATI szórend

Jelen idő, segédige nélkül

Ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich eine gute Stelle finden würde (Több pénzt keresnék, ha egy jó állást találnék)

Jelen idő, segédigével

Ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich eine finden könnte (Több pénzt keresnék, ha egy jó állást tudnék találni)

Múlt idő, segédige nélkül

Ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich eine gute Stelle gefunden hätte (Több pénzt keresnék, ha egy jó állást találtam volna)

Múlt idő, segédigével, megváltozik a sorrend!!!

Ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich eine gute Stelle hätte finden können (Több pénzt keresnék, ha egy jó állást tudtam volna találni)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.