Német nyelvtan – Igeragozás

Német igék, igeragozás

1. Német igék ragozása jelen időben – Präsens (német nyelvtan)

 • Alkalmazása:
  • Jelen idejű cselekvések, történések kifejezésére
  • Jövő idejű cselekvések, történések kifejezésére
  • Általános érvényű megállapítások leírására

1.1. Rendhagyó német igék ragozása jelen időben

1. táblázat – Rendhagyó német igék ragozása jelen időben
gehen – menni ige Egyes szám Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy (ich )gehe Ich gehe ins Kino – Moziba megyek (wir) gehen Wir gehen ins Kino – Moziba megyünk
2. személy (du) gehst Du gehst ins Kino – Moziba mész (ihr) geht Ihr geht ins Kino – Moziba mentek
3. személy (er, sie, es) geht Er/sie/es geht ins Kino – Mozba megy (sie) gehen Sie gehen ins Kino – Moziba mennek
Ön (Sie) gehen Sie gehen ins Kino – (Ön) Moziba megy

1.2. Brechnungos német igék ragozása jelen időben

2. táblázat – Brechnungos német igék ragozása jelen időben
helfen – segít ige Egyes szám Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy (ich) helfe Ich helfe ihm – Segítek neki (wir) helfen Wir helfen ihm – Segítünk neki
2. személy (du) hilfst Du hilfst ihm – Segítesz neki (ihr) helft Ihr helft ihm – Segítetek neki
3. személy (er, sie, es) hilft Er/sie/es hilft ihm – Segít neki (sie )helfen Sie helfen ihm – Segítenek neki.
Ön (Sie) helfen Sie helfen ihm – (Ön) segít neki

1.3. Tőhangváltós német igék ragozása jelen időben

3. táblázat – Tőhangváltós német igék ragozása jelen időben
fahren – utazni ige Egyes szám Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy (ich) fahre Ich fahre nach Budapest – Budapestre utazom (wir) fahren Wir fahren nach Budapest – Budapestre utazunk
2. személy (du) fährst Du fährst nach Budapest – Budapestre utazol (ihr) fahrt Ihr fahrt nach Budapest – Budapestre utaztok
3. személy (er, sie, es) fährt Er/sie/es fährt nach Budapest – Budapestre utazik (sie) fahren Sie fahren nach Budapest – Budapestre utaznak
Ön (Sie) fahren

2. Német igék ragozása első (elbeszélő) múlt időben – Präteritum (német nyelvtan)

 • Alkalmazása:
  • Múlt idejű cselekvések, történések elbeszélésére
  • Módbeli segédigék múlt idejű alakjainak képzésére
 • Képzése:
  • Gyenge igék: igető + te végződés. Pl.: machen -> machte
  • Erős igék: tőhangváltós szótő. Pl.: trinken -> trank
  • Vegyes igék: tőhangváltós szótő + te végződés. Pl.: bringen -> brachte

2.1. Gyenge német igék ragozása első múlt időben

4. táblázat – Gyenge német igék ragozása első múlt időben
machen – csinálni ige Egyes szám Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy (ich) machte Ich machte die Aufgabe – Megcsináltam a feladatot (wir) machten Wir machten die Aufgabe – Megcsináltuk a feladatot
2. személy (du) machtest Du machtest die Aufgabe – Megcsináltad a feladatot (ihr) machtet Ihr machtet die Aufgabe – Megcsináltátok a feladatot
3. személy (er, sie, es) machte Er/sie/es machte die Aufgabe – Megcsinálta a feladatot (sie) machten Sie machten die Aufgabe – Megcsinálták a feladatot.
Ön (Sie machten) Sie machten die Aufgabe – (Ön megcsinálta a feladatot)

2.2. Vegyes német igék ragozása első múlt időben

5. táblázat – Vegyes német igék ragozása első múlt időben
bringen – hoz, visz ige Egyes szám Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy (ich) brachte Ich brachte die Tasche von Berlin – Elhoztam a táskát Berlinből (wir) brachten Wir brachten die Tasche von Berlin – Elhoztuk a táskát Berlinből
2. személy (du) brachtest Du brachtest die Tasche von Berlin – Elhoztad a táskát Berlinből (ihr) btachtet Ihr brachtet die Tasche von Berlin – Elhoztátok a táskát Berlinből
3. személy (er, sie, es) brachte Er/sie/es brachte die Tasche von Berlin – Elhozta a táskát Berlinből (sie) brachten Sie brachten die Tasche von Berlin – Elhozták a táskát Berlinből
Ön (Sie) brachten Sie brachten die Tasche von Berlin – (Ön) Elhozta a táskát Berlinből

2.3. Erős német igék ragozása első múlt időben

6. táblázat – Erős német igék ragozása első múlt időben
trinken – inni ige Egyes szám Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy (ich) trank Ich trank ein Bier – Megittam egy sört (wir) tranken Wir tranken ein Bier – Megittunk egy sört
2. személy (du) trankst Du trankst ein Bier – Megittál egy sört (ihr) trankt Ihr trankt ein Bier – Megittatok egy sört
3. személy (er, sie, es) trank Er/sie/es trank ein Bier – Megivott egy sört (sie) tranken Sie tranken ein Bier – Megittak egy sört
Ön (Sie) tranken Sie tranken ein Bier – (Ön) Megivott egy sört

3. Német igék ragozása második (befejezett) múlt időben – Perfekt (német nyelvtan)

 • Használata:
  • Múlt idejű cselekvések, történések kifejezésére beszédben
  • Befejezett múlt idejű cselekvések, történések kifejezésére, amelyek a jelenre is hatással vannak
 • Képzése:
  • Gyenge igék: ge + igető + t végződés. Pl.: machen -> gemacht, igető + t végződés nem elváló igekötős ige esetén. Pl.: funktionieren -> funktioniert, igekötő + ge + t elváló igekötős ige esetén. Pl.: abholen -> abgeholt
  • Erős igék: ge + tőhangváltós szótő + en végződés. Pl.: helfen -> geholfen, tőhangváltós szótő + en végződés nem elváló igekötős ige esetén. Pl.: besprechen -> besprochen, igekötő + ge + en elváló igekötős ige esetén. Pl.: anbieten -> angeboten
  • Vegyes igék: ge + tőhangváltós szótő + t végződés. Pl.: kennen -> gekannt, tőhangváltós szótő + t végződés nem elváló igekötős ige esetén. Pl.: erkennen -> erkannt, igekötő + ge + tőhanváltós szótő + t elváló igekötős ige esetén. Pl.: nachdenken -> nachgedacht
  • A cselekvő személyét a “haben” vagy “sein” segédige megfelelően ragozott alakja mutatja meg

3.1. A második múlt idejüket “haben” segédigével képző német igék ragozása

 • “Haben” segédigével képzik második múlt idejüket a következő német igék:
  • Tárgyas német igék
  • Módbeli segédigék
  • Visszaható német igék
  • Személytelen német igék
  • folyamatos német igék (kivétel: sein, bleiben)
7. táblázat – A második múlt idejüket haben segédigével képző német igék ragozása
kaufen – venni ige Egyes szám Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy (ich) habe gekauft Ich habe das Auto gekauft – Megvettem az autót (wir) haben gekauft Wir haben das Auto gekauft – Megvettük az autót
2. személy (du) hast gekauft Du hast das Auto gekauft – Megvetted az autót (ihr) habt gekauft Ihr hab tdas Auto gekauft – Megvettétek az autót
3. személy (er, sie, es) hat gekauft Er, sie, es hat das Auto gekauft – Megvette az autót (sie) haben gekauft Sie haben das Auto gekauft – Megvették az autót
Ön (Sie) haben gekauft Sie haben das Auto gekauft – (Ön) Megvette az autót

3.2. A második múlt idejüket “sein” segédigével képző német igék ragozása

 • “Sein” segédigével képzik második múlt idejüket a következő német igék:
  • Mozgást jelentő igék
  • Állapotváltozást kifejező igék
  • Visszaható német igék
  • Sein és beliben
8. táblázat – A második múlt idejüket sein segédigével képző német igék ragozása
fahren – utazni ige Egyes szám Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy (ich) bin gefahren Ich bin nach Budapest gafahren – Budapestre utaztam (wir) sind gefahren Wir sind nach Budapest gafahren – Budapestre utaztunk
2. személy (du) bist gefahren Du bst nach Budapest gafahren – Budapestre utaztál (ihr) seid gefahren Ihr seid nach Budapest gafahren – Budapestre utaztatok
3. személy (er, sie, es) ist gefahren Er/sie/es ist nach Budapest gafahren – Budapestre utazott (sie) sind gefahren Sie sind nach Budapest gafahren – Budapestre utaztak
Ön (Sie) sind gefahren Sie sind nach Budapest gafahren – (Ön) Budapestre utazott

4. Német igék ragozása jövő időben – Futur I. (német nyelvtan)

 • Alkalmazása:
  • Jövőbeli cselekvések, történések kifejezése
  • Jelen idejú feltételezés kifejezésére
 • Képzése:
  • Werden segédige megfelelően ragozott alakja + főige főnévi igenévi alakja.

4.1. Német igék ragozása jövő időben

9. táblázat – Német igék ragozása jövő időben
werden fahren – utazni fognak Egyes szám Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy (ich) werde fahren Ich werde im Sommer nach Griechenland fahren – Nyáron Görögországba fogok utazni (wir) werden fahren Wir werden im Sommer nach Griechenland fahren – Nyáron Görögországba fogunk utazni
2. személy (du) wirst fahren Du wirst im Sommer nach Griechenland fahren – Nyáron Görögországba fogsz utazni (ihr) werdet fahren Ihr werdet im Sommer nach Griechenland fahren – Nyáron Görögországba fogtok utazni
3. személy (er, sie, es) werden fahren Er/sie/es wird im Sommer nach Griechenland fahren – Nyáron Görögországba fog utazni (sie) werden fahren Sie werden im Sommer nach Griechenland fahren – (Ön) Nyáron Görögországba fognak utazni
Ön (Sie) werden fahren Sie werden im Sommer nach Griechenland fahren – Nyáron Görögországba fog utazni

5. Német módbeli segédigék ragozása (német nyelvtan)

5.1. Német módbeli segédigék ragozása jelen időben

10. táblázat – Német módbeli igék ragozása jelen időben
Segédigék Egyes szám: Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy kann
darf
soll
muss
mag
will
Ich kann schwimmen – Tudok úszni können
dürfen
sollen
müssen
mögen
wollen
Wir sollen ins Kino gehen – Moziba kell mennünk
2. személy kannst
darfst
sollst
musst
magst
willst
Du darfst nicht eintreten – Nem szabad belépned könnt
dürft
sollt
müsst
mögt
wollt
Ihr wollt ins Restaurant gehen – Étterembe akartok menni
3. személy kann
darf
soll
muss
mag
will
Er kann eine Pizza essen – Ehet egy pizzát können
dürfen
sollen
müssen
mögen
wollen
Sie sollen die Hausaufgabe machen – Meg kell csinálniuk a házi feladatot.
Ön können
dürfen
sollen
müssen
mögen
wollen
Sie wollen nach Ausland fahren – (Ön )Külföldre akar utazni.

5.2. Német módbeli segédigék ragozása első (elbeszélő) múlt időben

11. táblázat – Német segédigék ragozása első (elbeszélő) múlt időben
Segédigék Egyes szám: Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy konnte
durfte
sollte
musste
mochte
wollte
Ich konnte schwimmen – Tudtam úszni konnten
durften
sollten
mussten
mochten
wollten
Wir sollten ins Kino gehen – Moziba kellett mennünk
2. személy konntest
durftest
solltest
musstest
mochtest
wolltest
Du durftest nicht eintreten – Nem volt szabad belépned konntet
durftet
solltet
musstet
mochtet
wolltet
Ihr wolltet ins Restaurant gehen – Étterembe akartatok menni
3. személy konnte
durfte
sollte
musste
mochte
wollte
Er konnte eine Pizza essen – Ehetett egy pizzát konnten
durften
sollten
mussten
mochten
wollten
Sie sollten die Hausaufgabe machen – Meg kellett csinálniuk a házi feladatot.
Ön konnten
durften
sollten
mussten
mochten
wollten
Sie wollten nach Ausland fahren – (Ön )Külföldre akart utazni.

5.3. Német módbeli segédigék ragozása második (befejezett) múlt időben

12. táblázat – Német módbeli segédigék ragozása második (befejezett) múlt időben
Segédigék Egyes szám: Pl.: Többes szám Pl.:
1. személy habe könnenhabe dürfen
habe sollen
habe müssen
habe wollen
Ich habe schwimmen können – Tudtam úszni haben können
haben dürfen
haben sollen
haben müssen
haben wollen
Wir haben ins Kino gehen sollen – Moziba kellett mennünk
2. személy hast können
hast dürfen
hast sollen
hast müssen
hast wollen
Du hast nicht eintreten dürfen – Nem volt szabad belépned habt können
habt dürfen
habt sollen
habt müssen
habt wollen
Ihr habt ins Restaurant gehen wollen – Étterembe akartatok menni
3. személy hat können
hat dürfen
hat sollen
hat müssen
hat wollen
Er hat eine Pizza essen können – Ehetett egy pizzát haben können
haben dürfen
haben sollen
haben müssen
haben wollen
Sie haben die Hausaufgabe machen sollen – Meg kellett csinálniuk a házi feladatot.
Ön haben können
haben dürfen
haben sollen
haben müssen
haben wollen
Sie haben nach Ausland fahren wollen – (Ön )Külföldre akart utazni.

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.