Német nyelvtan – Melléknév ragozás

Melléknév ragozás

1. A német melléknév gyenge ragozása – névelőkísérő ragozás (német nyelvtan)

1.1. A német melléknév gyenge ragozását a következő esetekben használjuk

 • A német melléknév előtt határozott névelő áll, ami:
  • Hímnemű főnév kapcsolódása esetén: der (alanyi esetben), den (tárgyi esetben), des (birtokos esetben), dem (részes esetben)
  • Nőnemű főnév kapcsolódása esetén: die (alanyi esetben), die (tárgyi esetben), der (birtokos esetben), der (részes esetben)
  • Semleges nemű főnév kapcsolódása esetén: das (alanyi esetben), das (tárgyi esetben), des (birtokos esetben), dem (részes esetben)
  • Többes számú főnév kapcsolódása esetén: die (alanyi esetben), die (tárgyi esetben), der (birtokos esetben), den (részes esetben)
 • A német melléknév előtt olyan három-alakú determináns (névmás) áll, amely egyértelműen utal a főnév nemére, számára és esetére: dieser/diese/dieses (ez), jener/jene/jenes (az, amaz), solcher/solche/solches (ilyen, olyan), mancher/manche/manches (némelyik, némely)
 • A német melléknév előtt határozatlan névelő áll: alle (mind), beide (mindkét) sämtliche (összes)

1.2. A német melléknév gyenge ragozásának szabálya

 • Amíg a német melléknév előtt álló névmás vagy determináns nem ragozódik, addig a német melléknév “-e” végződést kap, amint ragozódik “-en” végződést.
 • Többes számban minden esetben az “-en” végződés a használatos.
1. táblázat – Német nyelvtan – A német melléknév gyenge ragozása

Eset/nem

Der (Férfi)

Die (Nő)

Das (Semleges)

Die (Többesszám)

Alanyi (Nominativ)

der gute Vater

die gute Mutter

das gute Kind

die guten Kinder

Alanyi kérdőszó

Jelentése: Melyik?

Welcher?

Welche?

Welches?

Welche?

Tárgyi (Akkusativ)

den guten Vater

die gute Mutter

das gute Kind

die guten Kinder

Tárgyi kérdőszó

Jelentése: Melyiket?

Welchen?

Welche?

Welches?

Welche?

Birtokos (Genitiv)

des guten Vaters

der guten Mutter

des guten Kindes

der guten Kinder

Birtokos kérdőszó

Jelentése: Melyiknek a?

Welches?

Welcher?

Welches?

Welcher?

Részes (Dativ)

dem guten Vater

der guten Mutter

dem guten Kind

den guten Kindern

Részes kérdőszó

Jelentése: Melyik részére?

Welchem?

Welcher?

Welchem?

Welchen?

1.3. Példamondatok a német melléknév gyenge ragozására

 • Ich würde/möchte die frische Milch trinken. (A friss tejet szeretném meginni.)
 • Welche Milch würdest/möchtest du trinken? (Milyen tejet szeretnél inni?)
 • Er/sie wohnt in der kleinen Stadt. (A kis városban él.)
 • In welcher Stadt wohnt er/sie? (Milyen városban él?)
 • Wir haben alle schönen Geschenke gekauft. (Megvettük az összes szép ajándékot.)
 • Welche Geschenke haben wir gekauft? (Milyen ajándékokat vettünk meg?)
 • Ich bleibe mit beide kleinen Kindern zu Hause. (Mindkét kis gyerekkel otthon maradok.)
 • Mit welchen Kindern bleibst du zu Hause? (Milyen gyerekekkel maradsz otthon?)
 • Ich möchte/will mich mit der blond haarigen Frau treffen. (A szőke hajú nővel szeretnék találkozni?)
 • Mit welcher Frau möchtest /willst du dich treffen? (Milyen nővel szeretnél találkozni?)

VAGY:

 • Ich möchte/will die blond haarige Frau treffen. (A szőke hajú nővel szeretnék találkozni?)
 • Welche Frau möchtest /willst/ du treffen? (Milyen nővel szeretnél találkozni?)

2. A német melléknév erős ragozása – névelőpótló ragozás (német nyelvtan)

2.1. A német melléknév erős ragozását a következő esetekben használjuk

 • A német melléknév előtt nem áll névelő vagy névmás
 • A német melléknév előtt tőszámnév áll (pl.: zwei schöne Kinder)
 • A német melléknév előtt a következő határozatlan számnevek vagy névmások állnak:
  • viel vagy viele (sok)
  • wenig vagy wenige (kevés)
  • andere (másik)
  • mehrere (több)
  • manche (némely)
  • folgende (következő)
  • einige (néhány)

2.2. A német melléknév erős ragozásának szabálya

 • A német melléknév előtt nem áll sem névelő, sem pedig névmás, tehát nincs, ami megmutassa, hogy milyen nemű, számú és esetű a főnév.
 • Ebből adódóan mindent ezt a német melléknév ragozásának kell megmutatnia, a szabály a következő:
2. táblázat – Német nyelvtan – A német főnév erős ragozása

Eset/nem

Der (Férfi)

Die (Nő)

Das (Semleges)

Die (Többesszám)

Alanyi (Nominativ)

guter Tee

schwarze Schokolade

frisches Brot

schöne Kinder

Alanyi kérdőszó

Jelentése: Melyik?

Was für?

Was für?

Was für?

Was für?

Tárgyi (Akkusativ)

guten Tee

schwarze Schokolade

frisches Brot

schöne Kinder

Tárgyi kérdőszó

Jelentése: Melyiket?

Was für?

Was für?

Was für?

Was für?

Birtokos (Genitiv)

guten Tees

schwarzer Schokolade

frischen Brotes

schöner Kinder

Birtokos kérdőszó

Jelentése: Melyiknek a?

Was für?

Was für?

Was für?

Was für?

Részes (Dativ)

gutem Tee

schwarzer Schokolade

frischem Brot

schönen Kindern

Részes kérdőszó

Jelentése: Melyik részére?

Was für?

Was für?

Was für?

Was für?

2.3. Példamondatok a német melléknév gyenge ragozására

 • Ich will/möchte schnelles Auto kaufen. (Gyors autót akarok venni.)
 • Was für Auto willst/möchtest du kaufen? (Milyen autót akarsz venni.)
 • Wir haben gestern Nachmittag hitzige Gulaschsuppe gegessen.(Forró gulyáslevest ettünk tegnap délután.)
 • Was für Gulaschsuppe habt ihr gestern Nachmittag gegessen? (Milyen gulyáslevest ettetek tegnap délután?)
 • Er/sie möchte/will/wird gekochten Speck mit weiβem Brot essen.(Főtt szalonnát szeretne enni fehér kenyérrel.)
 • Was für Speck mit was für Brot möchte/will er/sie essen? (Milyen szalonnát, milyen kenyérrel szeretne enni?)
 • Viele neue Autos stehen in der Garage. (Sok új autó áll a garázsban.)
 • Was für Autos stehen in der Garage? (Milyen autók állnak a garázsban?)
 • Ich bin gestern mit deutschen Freunden ins Kino gegangen. (Tegnap a német barátokkal mentem moziba.)
 • Mit was für Freunden bist du gestern ins Kino gegangen? (Milyen barátokkal mentél tegnap moziba?)

3. A német melléknév vegyes ragozása – névelő-kiegészítő ragozás (német nyelvtan)

3.1. A német melléknév vegyes ragozását a következő esetekben használjuk

 • A német melléknév előtt határozatlan névelő (ein) áll, ami:
  • Hímnemű főnév kapcsolódása esetén: ein (alanyi esetben), einen (tárgyi esetben), eines (birtokos esetben), einem (részes esetben)
  • Nőnemű főnév kapcsolódása esetén: eine (alanyi esetben), eine (tárgyi esetben), einer (birtokos esetben), einer (részes esetben)
  • Semleges nemű főnév kapcsolódása esetén: ein (alanyi esetben), ein (tárgyi esetben), eines (birtokos esetben), einem (részes esetben)
  • Többes számú főnév kapcsolódása esetén: eine (alanyi esetben), eine (tárgyi esetben), einer (birtokos esetben), einen (részes esetben)
 • A német melléknév előtt birtokos névmás (mein,dein, sein stb) vagy tagadó névmás áll (kein), ami:
  • Hímnemű főnév kapcsolódása esetén: mein/dein/sein/kein (alanyi esetben), meinen/deinen/seinen/keinen (tárgyi esetben), meines/deines/seines/keines (birtokos esetben), meinem/deinem/seinem/keinem (részes esetben)
  • Nőnemű főnév kapcsolódása esetén: meine/deine/seine/keine (alanyi esetben), meine/deine/seine/keine (tárgyi esetben), meiner/deiner/seiner/keiner (birtokos esetben), meiner/deiner/seiner/keiner (részes esetben)
  • Semleges nemű főnév kapcsolódása esetén: mein/dein/sein/kein (alanyi esetben), meinen/deinen/seinen/keinen (tárgyi esetben), meines/deines/seines/keines (birtokos esetben), meinem/deinem/seinem/keinem (részes esetben)
  • Többes számú főnév kapcsolódása esetén: meine/deine/seine/keine (alanyi esetben), meine/deine/seine/keine (tárgyi esetben), meiner/deiner/seiner/keiner (birtokos esetben), meinen/deinen/seinen/keinen (részes esetben)

3.2. A német melléknév vegyes ragozásának szabálya:

 • Amíg a határozatlan névelő (ein) vagy a birtokos névmás (mein, dein, sein stb.) vagy a “kein” tagadó névmás nem ragozódik, addig a német melléknév felveszi az erős (határozott névelőnél) ragozásnál alkalmazott végződéseket, később (ahol ragozódik) “-en” végződést kap (legyengül).
 • Többes mindenhol az “-en” végződést használatos.
3. táblázat – Német nyelvtan – A német főnév vegyes ragozása

Eset/nem

Der (Férfi)

Die (Nő)

Das (Semleges)

Die (Többesszám)

Alanyi (Nominativ)

ein/mein/kein guter Tee

eine/meine/keine schwarze Schokolade

ein/mein/kein frisches Brot

meine/keine schönen Kinder

Alanyi kérdőszó

Jelentése: Melyik?

Was für ein?

Was für eine?

Was für ein?

Was für eine?

Tárgyi (Akkusativ)

einen/meinen/keinen guten Tee

eine/meine/keine schwarze Schokolade

ein/mein/kein frisches Brot

meine/keine schönen Kinder

Tárgyi kérdőszó

Jelentése: Melyiket?

Was für einen?

Was für eine?

Was für ein?

Was für eine?

Birtokos (Genitiv)

eines/meines/keines guten Tees

einer/meiner/keiner schwarzen Schokolade

eines/meines/keines guten Brotes

meiner/keiner schönen Kinder

Birtokos kérdőszó

Jelentése: Melyiknek a?

Was für eines?

Was für einer?

Was für eines?

Was für einer?

Részes (Dativ)

einem/meinem/keinem guten Tee

einer/meiner/keiner schwarzen Schokolade

einem/meinem/keinem frischen Brot

meinen/keinen schönen Kindern

Részes kérdőszó

Jelentése: Melyik részére?

Was für einem?

Was für einer?

Was für einem?

Was für einen?

3.3. Példamondatok a német melléknév vegyes ragozására

 • Ich möchte/würde einen starken Kaffee trinken. (Egy erős kávét szeretnék inni.)
 • Was für einen Kaffee möchtest/würdest du trinken. (Milyen kávét szeretnél inni?)
 • Wir sind mit einem angenehmen Auto nach Paris gefahren. (Egy kényelmes autóval utaztunk Párizsba.)
 • Mit was für einem Auto seid ihr nach Paris gefahren? (Milyen autóval utaztatok Párizsba?)
 • Ich bin gestern mit meinen deutschen Freunden ins Kino gegangen. (Tegnap a német barátaimmal mentem moziba.)
 • Mit was für einen Freunden bist du gestern ins Kino gegangen? (Milyen barátaiddal mentél tegnap moziba?)
 • Wir ärgeren uns über unseren bösen Chef. (A rosszindulatú főnökünk miatt idegeskedünk.)
 • Über was für einen Chef ärgert ihr euch? (Milyen főnök miatt idegeskedtek?)

4. Német melléknév ragozás kiegészítő szabályai (német nyelvtan)

 • Több melléknév egymás után állása esetén mindegyiket egyformán ragozzuk (pl.: der schöne groβe Garten, schöne groβe Garten, ein schöner groβer Garten)
 • Ha több melléknév egy fogalmat jelöl, akkor csak az utolsó melléknevet ragozzuk

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.