Német nyelvtan – Mondat szórend

Mondat szórend, kötőszavak

1. A német főmondati szórend (német nyelvtan)

1.1. A német főmondati szórend általános szabályai

 • A rövidebb mondatrész megelőzi a hosszabbat.
 • Minél hangsúlyosabb egy mondatrész az annál inkább a mondat végén helyezkedik el.
 • Tárgy és részesetben álló főnevek esetén a sorrend attól függ, hogy főnévi vagy névmás alakban vannak-e a mondatban.
  • A főnévi alakú részes eset megelőzi a mondatban a főnévi alakú tárgy esetet: Pl.: Ich gebe der Mutter das Geschenk. (Oda adom anyának az ajándékot)
  • A névmási alakú részes eset megelőzi a mondatban a főnévi alakú tárgy esetet: Pl.: Ich gebe ihr das Geschenk. (Odaadom neki az ajándékot)
  • A névmási tárgy eset megelőzi a főnévi részes esetet: Pl.: Ich gebe es der Mutter. (Odaadom anyának azt)
  • A névmási tárgy eset megelőzi a névmási részes esetet: Pl.: Ich gebe es ihr. (Odaadom azt neki)
 • Határozók sorrendje: idő – ok – eszköz – mód – hely

1.2. Német főmondati szórend kiemelés esetén

1. táblázat – Német nyelvtan – A német főmondati szórend, kiemelés esetén

Kiemelés

Ige

Alany

Egyéb mondatelemek, határozó szavak

Állítmányhoz kapcsolódó mondatelemek

idő

ok

eszköz

mód

hely

 • Pl.: Heutzutage gibt es viele Autos in der Stadt. (Manapság sok autó van a városban)

1.3. Német főmondati szórend kiemelés nélkül

2. táblázat – Német nyelvtan – A német főmondati szórend, kiemelés nélkül

Alany

Ige

Egyéb mondatelemek, határozó szavak

Állítmányhoz kapcsolódó mondatelemek

idő

ok

eszköz

mód

hely

 • Pl.: Viele Autos gibt es heutzutage in der Stadt. (Sok autó van manapság a városban)

2. Német mellékmondati szórend (német nyelvtan)

2.1 Német mellékmondati szórend – általános tudnivalók

 • A mellékmondat a főmondat egyik részét fejezi ki mondat formájában.
 • A mellékmondat megelőzheti a főmondatot.
 • A német nyelvben a mellékmondati szórendnek 3 típusa lehet:

2.2. A német mellékmondati egyenes szórend

 • A kötőszó utáni mondat egyenrangú a főmondattal, ezért a kötőszó úgy kapcsolja őket össze, hogy egymást követő mondatrészekre bonthatóak.
 • Szerkesztése:
 • Egyenes szórend használatos a következő kötőszavak esetében:
  • und – és
  • aber – de
  • denn – mert
  • sondern – hanem
  • oder – vagy
  • sowohl…als auch – is-is, mind-mind
  • nicht nur…sondern auch – nemcsak-hanem is
  • entweder…oder – vagy-vagy
  • weder…noch – sem-sem
 • A kötőszó utáni mondat nem egyenrangú a főmondattal.
 • Szerkesztése:
3. táblázat – Német nyelvtan – A német mellékmondati fordított szórend

Kötőszó

Ige

Alany

Egyéb mondatelemek, határozó szavak

Állítmányhoz kapcsolódó mondatelemek

idő

ok

eszköz

mód

hely

4. táblázat – Német nyelvtan – A német mellékmondati egyenes szórend

Kötőszó

Alany

Ige

Egyéb mondatelemek, határozó szavak

Állítmányhoz kapcsolódó mondatelemek

idő

ok

eszköz

mód

hely

2.3. A német mellékmondati fordított szórend

 • Fordított szórend használatos a következő kötőszavak esetében:
  • so – így
  • dann – azután, akkor
  • deshalb – ezért
  • trotzdem – annak ellenére
  • als – mint
  • also – tehát
  • erst – előbb
  • folglich – következtében
  • daher – ennél fogva
  • endlich – végre
  • ferner – továbbá
  • auβerdem – azonkívül
  • dennoch – mégis
  • je…desto – minél, annál
 • A kötőszó utáni mondat nem egyenrangú a főmondattal, alárendelő viszonyban állnak.
 • Szerkesztése:
5. táblázat – Német nyelvtan – A német mellékmondati KATI szórend

Kötőszó

Alany

Többi mondatrész, határozó szavak

Ige

idő

ok

eszköz

mód

hely

2.4. A német mellékmondati KATI szórend

 • KATI szórend használatos a következő kötőszavak esetében:
  • als – amikor (múltban egyszer)
  • wenn – ha, amikor (múltban többször)
  • obwohl – ámbár, habár
  • ob – vajon, hogy-e
  • als ob/als wenn – mintha
  • da – mivel
  • damit – azért, hogy
  • dass – hogy
  • ohne dass – anélkül, hogy
  • anstatt dass – ahelyett, hogy
  • auβer dass – kivéve
  • wann – hogy mikor
  • bis – amíg (főmondat cselekvése tart, addig el sem kezdődik a mellékmondaté)
  • solange – amíg (főmondat és mellékmondat cselekvése egybeesik)
  • während – amíg (főmondat és mellékmondat cselekvése egybeesik)
  • seit – óta
  • bevor – mielőtt
  • seitdem – mióta, amióta
  • wie – mint
  • was – ami
  • wer – aki
  • wo – ahol
  • woher – ahonnan
  • indem – miközben
  • falls – abban az esetben
  • összes vonatkozó névmásból képzett kötőszó esetében (pl.: dessen, denen, dem)
  • összes kérdő névmásból képzett kötőszó esetében (pl.: wo, wann, wohin, woher)

3. Német kérdőmondati szórend (német nyelvtan)

 • A német nyelvben a kérdőmondatok kialakításának két fő típusa lehet: kérdő szóval történő létrehozás vagy az állító mondat igéjével való direkt rákérdezés.

3.1. Szórend, kérdőszavas mondatok

6. táblázat – Német nyelvtan – A német kérdőmondati szórend, kérdőszavakkal

Kérdőszó

Ige

Alany

Többi mondatrész, határozó szavak

Állítmányhoz kapcsolódó mondatelemek

idő

ok

eszköz

mód

hely

 • Pl.: Warum hast du gestern im Restaurant eine Pizza gegessen? (Miért ettél tegnap egy pizzát az étteremben?)
 • További kérdőszavak a teljesség igénye nélkül:
  • Warum? – Miért?
  • Wo? – Hol?
  • Wie viel? – Mennyi?
  • Wie alt? – Mennyi idős?
  • Welcher/Welche/Welches? – Melyik? Milyen?
  • Was für ein/eine/ein? – Melyik? Milyen
  • Was? – Mi?
  • Woher? – Honnan?
  • Wohin? – Hová?
  • Wann? – Mikor?
  • Von wann? – Mikortól?

3.2. Szórend – direkt rákérdezés (igen-nem válaszlehetőségekkel korlátozott)

7. táblázat – Német nyelvtan – A német kérdőmondati szórend, direkt rákérdezés

Ige

Alany

Többi mondatrész, határozó szavak

Állítmányhoz kapcsolódó mondatelemek

idő

ok

eszköz

mód

hely

 • Pl.: Ich bin gestern nach Frankfurt gefahren – Bist du gestern nach Frankfurt gefahren? (Tegnap Frankfurtba utaztál?)

4. Példamondatok (jelentés – alkalmazott szórend) (német nyelvtan)

 • Wir gehen ins Kino, denn wir möchten einen Film sehen. (Moziba megyünk, mert egy filmet szeretnénk megnézni – Egyenes szórend)
 • Ich bin nicht hungrig, denn ich habe sowohl die Fleischsuppe als auch das Brot gegessen. (Nem vagyok éhes, mert a hús levest és a kenyeret is megettem – Egyenes szórend)
 • Ich habe das Geschenk gekauft und ich gehe nach Hause. (Megvettem az ajándékot és hazajöttem – Egyenes szórend)
 • Er/sie sieht so aus als er/sie krank wäre. (Úgy néz ki, mintha beteg lenne – Fordított szórend)
 • Wir gehen ins Kino, deshalb bringen wir mehr Geld mit uns. (Moziba megyünk, ezért több pénzt viszünk magunkkal – Fordított szórend)
 • Ich gehe ins Kino, dann trinke ich einen Tee. (Moziba megyek, utána iszok egy teát – Fordított szórend)
 • Sie kann nicht einkommen, bis ich die Tür öffnet. (Nem tud bejönni, amíg az ajtót ki nem nyitom – KATI szórend)
 • Wir helfen dir, ohne dass ich es sage. (Segítünk neked, anélkül, hogy mondanám – KATI szórend)
 • Ich gehe ins Kino, obwohl ich kein Geld habe. (Moziba megyek, habár nincs pénzem – KATI szórend)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.