Német nyelvtan – Passzív szerkezet (Vorgangspassiv)

Szenvedő szerkezet (Vorgangspassiv)

1. A német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezetről általában (német nyelvtan)

1.1. A német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet felépítése

 • A passzív – szenvedő szerkezet lényege, hogy az aktív mondat tárgya lép át a passzív mondat alanyává.
 • Az aktív mondat alanya bekerülhet a passzív mondatba durch + tárgy vagy von + részes esettel.
 • Amennyiben a mondat alanya általános (man), akkor ez a passzív mondatból kimarad.

1.2. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet – cselekvő félre való utalás

 • Durch + tárgy eset használata:
 • Ha közvetítő ,hatás, ok, módszer az aktív mondatban a cselekvő vagy pedig nem meghatározható.
 • Von + részes eset használata:
 • Ha egy konkrét személy (pl.: orvos, barát stb.), természeti jelenség vagy intézmény az aktív mondatban a cselekvő.

1.3. Nem képezhető német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet az alábbi esetekben

 • Visszaható igékből (pl.: sich freuen – örül valaminek)
 • Módbeli segédigékből főigeként (pl.: können – tud/-hat/-het)
 • Olyan igékből, amelyek “sein” segédigével képezik Perfekt alakjukat (pl.: kommen – jön)
 • Birtoklást kifejező igékből (pl.: haben – van valamilye, gibt es – van valami)
 • Személytelen igékből (pl.: regnen – esik, blitzen – villámlik, donnern – dörög)
 • Passzív jelentésű igékből (pl.: stehen – áll, sitzen – ül)
 • Azoknál az igéknél, ahol nincs tényleges cselekvés, de tárgyasak (pl.: bekommen – kap, kosten – kerül)

2. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése, jelen időben (német nyelvtan)

2.1. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése jelen időben, módbeli segédige nélkül

1. táblázat – Német nyelvtan – A német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése jelen időben, módbeli segédige nélkül

Aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya

wird (E.SZ.)
werden (T.SZ.)

az ige 2. múltbeli (Perfekt) alakja

 • Pl.: 1. Man screibt den Brief (Aktív mondat) → Der Brief wird geschrieben (Passzív mondat)
 • Pl.: 2. Die Schüler schreiben die Briefe (Aktív mondat) → Die Briefe werden geschrieben (Passzív mondat)

2.2. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése jelen időben, módbeli segédigével

2. táblázat – Német nyelvtan – Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése jelen időben, módbeli segédigével

Aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya

módbeli segédige megfelelően ragozott alakja

az ige 2. múltbeli (Perfekt) alakja

werden

 • Pl.: 1. Man kann den Brief screiben (Aktív mondat) → Der Brief kann geschrieben werden (Passzív mondat)
 • Pl.: 2. Die Schüler können die Briefe schreiben (Aktív mondat) → Die Briefe können geschrieben werden (Passzív mondat)

3. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése múlt időben (német nyelvtan)

3.1. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése első múlt időben (Präteritum), módbeli segédige nélkül

3. táblázat – Német nyelvtan – Német szenvedő, (Vorgangs) passzív szerkezet képzése első múlt időben (Präteritum), módbeli segédige nélkül

Aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya

wurde (E.SZ.)
wurden (T.SZ.)

az ige 2. múltbeli (Perfekt) alakja

 • Pl.: 1. Man schrieb den Brief (Aktív mondat) → Der Brief wurde geschrieben (Passzív mondat)
 • Pl.: 2. Die Schüler schrieben die Briefe (Aktív mondat) → Die Briefe wurden geschrieben (Passzív mondat)

3.2. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése második múlt időben (Perfekt), módbeli segédige nélkül

4. táblázat – Német nyelvtan – Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése második múlt időben (Perfekt), módbeli segédige nélkül

Aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya

ist (E.SZ.)
sind (T.SZ.)

az ige 2. múltbeli (Perfekt) alakja

worden

 • Pl.: 1. Man hat den Brief geschrieben (Aktív mondat) → Der Brief ist geschrieben worden (Passzív mondat)
 • Pl.: 2. Die Schüler haben die Briefe geschrieben (Aktív mondat) → Die Briefe sind geschrieben worden (Passzív mondat)

3.3. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése első múlt időben (Präteritum), módbeli segédigével

5. táblázat – Német nyelvtan – Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése első múlt időben (Präteritum), módbeli segédigével

Aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya

segédige megfelelően ragozott alakja 1. múltban (Präteritum)

az ige 2. múltbeli (Perfekt) alakja

werden

 • Pl.: 1. Man konnte den Brief schreiben (Aktív mondat) → Der Brief konnte geschrieben werden(Passzív mondat)
 • Pl.: 2. Die Schüler konnten die Briefe schreiben (Aktív mondat) → Die Briefe konnten geschrieben werden (Passzív mondat)

3.4. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése második múlt időben (Perfekt), módbeli segédigével

6. táblázat – Német nyelvtan – Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése második múlt időben (Perfekt), módbeli segédigével

Aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya

haben ige megfelelően ragozott alakja (hat E.SZ. v. haben T.SZ.)

az ige 2. múltbeli (Perfekt) alakja

werden

segédige Infinitiv alakja

 • Pl.: 1. Man hat den Brief schreiben können (Aktív mondat) → Der Brief hat geschrieben werden können (Passzív mondat)
 • Pl.: 2. Die Schüler haben die Briefe schreiben können (Aktív mondat) → Die Briefe haben geschrieben werden können (Passzív mondat)

4. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet jövő időben (német nyelvtan)

4.1. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése jövő időben, módbeli segédige nélkül

7. táblázat – Német nyelvtan – Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése jövő időben, módbeli segédige nélkül
Aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya wird (E.SZ.)

werden (T.SZ.)

az ige 2. múltbeli (Perfekt) alakja werden
 • Pl.: 1. Man wird den Brief schreiben (Aktív mondat) → Der Brief wird geschrieben werden (Passzív mondat)
 • Pl.: 2. Die Schüler werden die Briefe schrieben (Aktív mondat) → Die Briefe werden geschrieben werden (Passzív mondat)

4.2. Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése jövő időben, módbeli segédigével

8. táblázat – Német nyelvtan – Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet képzése jövő időben, módbeli segédigével

Aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya

wird (E.SZ.)
werden (T.SZ.)

az ige 2. múltbeli (Perfekt) alakja

werden

segédige Infinitiv alakja

 • Pl.: 1. Man kann den Brief schreiben werden – Der Brief wird geschrieben werden können

5. A német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet kapcsolódásai, példamondatok (német nyelvtan)

9. táblázat – Német nyelvtan – Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet mondatbeli kapcsolódásai

Szórend

Igeidő

Segédige

Mondat (Jelentés)

Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet, főmondati

Jelen

Nincs

Das Haus wird gebaut (A házat felépítik)

1. múlt

Das Haus wurde gebaut (A házat felépítették)

2. múlt

Das Haus ist gebaut worden (A házat felépítették)

Jövő

Das Haus wird gebaut werden (Fel fogják építeni a házat)

Jelen

Van

Das Haus kann gebaut werden (A házat fel tudják építeni)

1. múlt

Das Haus konnte gebaut werden (A házat fel tudták építeni)

2. múlt

Das Haus hat gebaut werden können (A házat fel tudták építeni)

Jövő

Das Haus wird gebaut werden können (A házat fel fogják tudni építeni)

Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet, mellékmondati egyenes

Jelen

Nincs

Sie haben nicht genug Geld, aber das Haus wird gebaut (Nincs elég pénzük, de felépítik a házat)

1. múlt

Sie hatten nicht genug Geld, aber das Haus wurde gebaut (Nem volt elég pénzük volt, de felépítették a házat)

2. múlt

Sie hatten nicht genug Geld, aber das Haus ist gebaut worden Nem volt elég pénzük, de felépítették a házat)

Jövő

Sie haben nicht genug Geld, aber das Haus wird gebaut werden (Nincs elég pénzük, de fel fogják építeni a házat)

Jelen

Van

Sie haben nicht genug Geld, aber das Haus kann gebaut werden (Nincs elég pénzük, de fel tudják építeni a házat)

1. múlt

Sie hatten nicht genug Geld, aber das Haus konnte gebaut werden (Nem volt elég pénzük, de fel tudták építeni a házat)

2. múlt

Sie hatten nicht genug Geld, aber das Haus hat gebaut werden können (Nem volt elég pénzük, de fel tudták építeni a házat)

Jövő

Sie haben nicht genug Geld, aber das Haus wird gebaut werden können (Nincs elég pénzük, de fel fogják tudni építeni a házat)

Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet, mellékmondati, fordított

Jelen

Nincs

Sie ziehen sich an, dann wird das Mittagessen gemacht (Felöltöznek, aztán megcsinálják az ebédet)

1. múlt

Sie haben sich angezogen, dann wurde das Mittagessen gemacht (Felöltözködtek aztán megcsinálták az ebédet)

2. múlt

Sie haben sich angezogen, dann ist das Mittagessen gemacht worden (Felöltözködtek, aztán megcsinálták az ebédet)

Jövő

Sie ziehen sich an, dann wird das Mittagessen gemacht werden (Felöltöznek, aztán meg fogják csinálni az ebédet)

Jelen

Van

Sie ziehen sich an, dann kann das Mittagessen gamacht werden (Felöltöznek, aztán meg tudják csinálni az ebédet)

1. múlt

Sie haben sich angezogen, dann konnte das Mittagessen gemacht werden (Felöltözködtek, aztán meg tudták csinálni az ebédet)

2. múlt

Sie haben sich angezogen, dann hat das Mittagessen gemacht werden können (Felöltözködtek, aztán meg tudták csinálni az ebédet)

Jövő

Sie ziehen sich an, dann wird das Mittagessen gemacht werden können (Felöltöznek, aztán meg fogják tudni csinálni az ebédet)

Német szenvedő, passzív (Vorgangs) szerkezet, mellékmondati, KATI

Jelen

Nincs

Ich weiß, dass das Haus gebaut wird (Tudom, hogy fel van építve a ház)

1. múlt idő

Ich weiß, dass das Haus gebaut wurde (Tudom, hogy fel volt építve a ház)

2. múlt idő

Ich weiß, dass das Haus gebaut worden ist (Tudom, hogy fel volt építve a ház)

Jövő

Ich weiß, dass das Haus gebaut werden wird (Tudom, hogy fel fogják építeni a házat)

Jelen

Van

Ich weiß, dass das Haus gebaut werden kann (Tudom, hogy fel tudják építeni a házat)

1. múlt idő

Ich weiß, dass das Haus gebaut werden konnte (Tudom, hogy fel tudták építeni a házat)

2. múlt idő (Változó sorrend!!!)

Ich weiß, dass das Haus hat gebaut werden können (Tudom, hogy fel tudták építeni a házat)

Jövő

Ich weiß, dass das Haus wird gebaut werden können (Tudom, hogy fel tudják építeni a házat)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.