Német nyelvtan – Zu+Infinitiv szerkezet

Zu+Infinitiv szerkezet

1. Zu+Infinitiv főnévtől való függése (német nyelvtan)

Főnévtől való függés esetén könnyűnek mondható a Zu+Infinitiv szerkesztése a német nyelvben:

Használatának feltétele az alanyazonosság vagy, hogy a második tagmondat alanya benne legyen az elsőben tárgy vagy részes esetben!

1.1. Leggyakoribb az az eset, amikor a főnév a “haben” igével áll:

1. táblázat – Német nyelvtan – Zu+Infinitiv főnévtől való függése haben ige esetén

ich

habe

Főnév

Zu+Infinitiv

du

hast

er, sie, es

hat

wir

haben

ihr

habt

sie

haben

Sie (ön)

haben

 • Pl.: Ich habe Möglichkeit, die Prüfung abzulegen. (Lehetőségem van letenni a vizsgát)
 • Pl.: Wir haben Zeit die Hausaufgabe zu schreiben (Van időnk megírni a leckét)

Ilyen főnevek lehetnek még: Chance (esély), Zeit (idő), Gelegenheit (alkalom) stb.

1.2. Másik lehetőség, hogy a főnév más igével áll:

2. táblázat – Német nyelvtan – Zu+infinitiv szerkezet főnévtől való függése más ige esetén

Főnévhez kapcsolódó birtokos névmás

Főnévhez kapcsolódó birtokos főnév

Többi mondatrész a korábban leírt sorrendben

Zu+Infinitiv

Ekkor a főnévhez birtokos esetben álló főnév vagy birtokos névmás kapcsolódik, amely utal a Zu+Infinitiv alanyára

 • Pl.: Der Plan meines Freundes nach Budapest zu fliegen, weiß noch niemand. (A barátom tervét, hogy Budapestre repüljön még senki sem tudja)

2. A Zu+Infinitiv melléknévtől való függése (német nyelvtan)

A melléknévtől való függés esetén a Zu+Infinitiv szerkesztésére két lehetőség adott

Használatuknak feltétele az alanyazonosság vagy, hogy a második tagmondat alanya benne legyen az elsőben tárgy vagy részes esetben!

2.1. Általános alany esetén:

3. táblázat – Német nyelvtan – Zu+Infinitiv melléknévtől való függés általános alany esetén

Es

ist

melléknév

Zu+Infinitiv

 • Pl.: Es ist angenehm, mit dem Auto zu fahren. (Kellemes autóval utazni)

Használatos melléknevek lehetnek még: schön (szép), interessant (érdekes), wichtig (fontos) stb.

2.2. Egyező alany esetén

4. táblázat – Német nyelvtan – Zu+Infinitiv melléknévtől való függés egyező alany esetén

Személyes alany

sein megfelelő alakja

melléknév

zu+infinitiv

 • Pl.: Er ist nich fähig, diese übung zu machen. (Nem képes ezt a feladatot megcsinálni)

3. A Zu+Infinitiv igétől való függése (német nyelvtan)

Az igétől való függés esetén a képzésnek vannak bizonyos feltételei, amelyeknek teljesülnie kell

1. Alapvető feltétel, hogy legyen két ige a mondatban!

2. Meg kell nézni, hogy második helyen lévő ige nincs-e a kizárásos igék között!

Kizárásos igék:

 • Látás, hallás, érzékelés igéi
 • Módbeli segédigék
 • “fahren”, “laufen” igék

3a. Meg kell nézni, hogy van-e alanyazonosság, ha van, akkor képezhető a Zu+Infinitiv szerkezet!

3b. Ha nincs alanyazonosság, akkor meg kell nézni, hogy a 2. tagmondat alanya benne van-e az elsőben tárgyas vagy részes esetben!

Ha benne van, akkor képezhető a Zu+Infinitiv szerkezet!

Azonban, ha nincs, illetve a 3a. feltétel sem teljesül, akkor nem képezhető!

4. Mondatszerkezetben megszerkeszthető-e, hiszen múlt idő, módbeli segédigével nem képezhető!

Zu helye a mondatban

 • A “zu” az ige előtt áll és külön írjuk (Pl.: zu kommen)
 • Elváló igekötős igéknél beékelődik az igekötő és az ige közé (Pl.: fernzusehen)

Igeidők használata, szerkesztés:

3.1. Zu+Infinitiv, jelen idő, módbeli segédige nélkül

5. táblázat – Német nyelvtan – Zu+Infinitiv igétől való függése, jelen idő, módbeli segédige nélkül

Alany

2. helyen lévő ige

Többi mondatrész

Zu+ másik ige Infinitiv alakja

3.2. Zu+Infinitiv, jelen idő, módbeli segédigével

6. táblázat – Német nyelvtan – Zu+Infinitiv igétől való függése, jelen idő, módbeli segédige nélkül

Alany

2. helyen lévő ige

Többi mondatrész

Másik ige Infinitiv alakja

Zu+módbeli segédige Infinitiv alakja

 • Pl.: Es freut mich, dich sehen zu können. (Örülök, hogy láthatlak)

3.3. Zu+Infinitiv, múlt idő (Perfekt), módbeli segédige nélkül

7. táblázat – Német nyelvtan – Zu+Infinitiv igétől való függése, múlt idő (Perfekt), módbeli segédige nélkül

Alany

2. helyen lévő ige

Többi mondatrész

Másik ige 2. múlt (Perfekt) alakja

Zu+haben v Zu+sein attól függően, hogy a Perfekt alakú ige mivel képzi a múlt idejét

 • Pl.: Es freut mich, dich gesehen zu haben. (Örülök, hogy láttalak)

3.4. Zu+Infinitiv, 2. múlt idő (Perfekt), módbeli segédigével

Ebben az esetben Zu+Infinitiv forma nem képezhető!

4. Zu+Infinitiv “Sein”, “haben” igétől függése (német nyelvtan)

4.1. A sein+zu szerkezetnek két értelmezése lehet:

4.1.1. Elkerülhetetlen szükségszerűség

 • Pl.: Der Formular ist in Blockschrift auszufüllen. (A nyomtatványt nyomtatott betűvel kell kitölteni)

4.1.2. Lehetőség

 • Pl.: Diese Sprache ist einfach nicht zu lernen. (Ezt a nyelvet egyszerűen nem lehet megtanulni)

4.2. A haben+zu szerkezetnek szintén két értelmezése van:

4.2.1. Elkerülhetetlen szükségszerűség

 • Pl.: Du hast das Formular in Blockschrift auszufüllen. (A nyomtatványt nyomtatott betűvel kell kitöltened)

4.2.2. “-valóm van”

 • Pl.: Er hat heute viel zu tun. (Ma sok tennivalója van)

5. Zu+Infinitiv használatát megkívánó kötőszavak és példamondatok (német nyelvtan)

A Zu+Infinitiv szerkezetet vonzó kötőszavak, amelyek alanyazonosságot feltételeznek

8. táblázat – Német nyelvtan – Zu+Infinitiv használatát vonzó kötőszavak, példamondatok

Kötősző

Példamondat (Jelentés)

um zu (jelentése: azért, hogy)

Ich lerne Deutsch um die Prüfung abzulegen (Németet tanulok, azért hogy letegyem a vizsgát)

ohne zu (jelentése: anélkül, hogy)

Ich helfe dir, ohne zu sagen (Segítek neked, anélkül, hogy mondod)

anstatt zu (jelentése: ahelyett, hogy)

Ich sehe fern anstatt zu lernen (Tévézek, ahelyett, hogy tanulnék)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.