Német alapfokú ITK-Origo nyelvvizsga

ITK Origó nyelvvizsga B1 (alapfokú)

Az alapfokú német ITK Origo nyelvvizsga célja

Az alapfokú ITK Origo német nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, képes-e alapszinten társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes alapfokú vizsga teremti meg az alapot a középfokú vizsga irányába való továbblépésre.

Nyelvvizsga feladatok az alapfokú ITK Origo nyelvvizsgán

1. táblázat – Nyelvvizsga feladatok az alapfokú ITK Origo nyelvvizsgán
Német alapfokú ITK Origo vizsga típus Nyelvvizsga feladatok által mért készségek Megoldásra adott idő Terjedelem Nyelvvizsga feladatok maximális pontszáma
ITK Origo, német szóbeli írásbeli (“A”) vizsga Beszédkészség:

 • Irányított beszélgetés az egyik vizsgáztatóval általános témákról
kb. 10 perc kb. 3-4 perc 40 pont
Önálló témakifejtés képek segítségével:

 • Két kép/sorozat közül lehet választani
kb. 3-4 perc
Szituációs szerepjáték:

 • Egy téma húzása
kb. 3-4 perc
Beszédértés (gépi beszéd) kb. 10 perc kb. 1perc 20 pont
Elérhető maximális pontszám az ITK Origo alapfokú német szóbeli (“A”) vizsgán összesen: 60 pont
ITK Origo, német alapfokú írásbeli (“B”) vizsga Olvasott szöveg értése:

 • Idegen nyelvű szövegre vonatkozó magyar kérdések megválaszolása
60 perc 1200-1500n 20 pont
Közvetítési készséget mérő feladat:

 • Idegen nyelvű feladatlap megoldása
500-1000n 10 pont
Íráskészség:

 • Levél írása 1 téma és néhány irányítási szempont alapján
8-10sor 20 pont
Elérhető maximális pontszám az ITK Origo német alapfokú írásbeli (“B”) vizsgán összesen: 50 pont
Elérhető maximális pontszám az ITK Origo német alapfokú komplex (“C”) vizsgán összesen: 110 pont

A német alapfokú ITK Origo nyelvvizsga szóbeli témái

A német alapfokú ITK Origo nyelvvizsga szóbeli témái

1. Találkozás

 • Bemutatkozás,
 • Üdvözlés
 • Búcsú

6. Utazás városi tömegközlekedési eszközökön

 • Villamoson, autóbuszon, metrón
 • Jegyváltás, jegykezelés,
 • Járművek indulása, érkezése, útvonala

11. Posta

 • Levél feladás
 • Táviratfeladás
 • Pénzfeladás

16. Bevásárlás

 • Vásárlás áruházban, üzletekben
 • A legfontosabb élelmiszerek, öltözködési és háztartási cikkek nevei

2. Család

 • A vizsgázó személyi adatai és családja

7. Utazás taxival

 • Taxirendelés,
 • Cím közlése,
 • Fizetés

12. Telefon

 • Telefonbeszélgetés
 • Mobiltelefon

17. Moziban, színházban

 • Műsor,
 • Jegyrendelés, jegyváltás

3. Lakóhely

 • A vizsgázó lakcíme,
 • Lakásának és környékének rövid bemutatása

8. Utazás autón

 • Parkolás,
 • Benzinvásárlás
 • Autójavítás

13. Szálloda

 • Fizetővendég-szolgálat
 • Kemping szállásrendelés
 • Megérkezés
 • Adatlap kitöltése
 • Szolgáltatások igénybevétele
 • Távozás)

18. Orvosnál

 • Közérzet,
 • Gyakoribb betegségek

4. Munka

 • A vizsgázó foglalkozása,
 • Munkája és munkaköre

9. Utazás

 • Utazás vonattal, repülőgépen, távolsági busszal
 • Állomás
 • Pályaudvar
 • Jegyváltás,
 • Indulás,
 • Útvonal,
 • Érkezés,
 • Jegykezelés

14. Étterem

 • Helyfoglalás
 • Rendelés
 • Fontosabb ételek, italok
 • Fizetés

19. Sport

 • Milyen sportág érdekli,
 • Milyen sportot űz

5. Tanulás

 • Nyelvtanulás,
 • Az iskola,
 • Tantárgyak, tanárok bemutatása

10. Külföldi utazás

 • Utazási iroda,
 • Útlevél- és vámvizsgálat,
 • Pénzváltás

15. Vendégség

 • Vendégek fogadása, bemutatása, kínálása
 • Vendégségben udvarias viselkedés

20. Idő, időjárás

 • Napi időjárás
 • Évszakok

A német alapfokú ITK Origo nyelvvizsga értékelése

3. táblázat – A német alapfokú ITK Origo nyelvvizsga értékelése
Szóbeli vizsga értékelése Elérhető pontszám
Kommunikativ érték 20 pont (10 pont az irányított beszélgetésre, 5 pont az önálló támakifejtésre, 5 pont a szituációs szerepjátékra
Szókincs 10 pont
Nyelvhelyesség 10 pont
Beszédértés (gépi beszéd) 20 pont
Összesen 60 pont

A német alapfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés

A nyelvvizsga sikeres teljesítéséhez szükséges minimum 60%-os teljesítmény és készségenként minimum 40% teljesítményminimum elérése is szükséges.

Részletesen:

4. táblázat – Német alapfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés (60%)
Vizsga Típus Maximális pontszám 60%-os teljesítmény
Német alapfokú (B1) “A” 60 pont (labor: 20 pont) 36 pont
“B” 50 pont 30 pont
“C” 110 pont 56 pont
5. táblázat – Német alapfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, szóbeli vizsga)
Vizsga Vizsgarész Kompetencia Maximális pontszám Minimum teljesítmény (40%)
Német alapfokú (B1) szóbeli Beszédkészség Kommunikatív érték 20 pont 16 pont
Szókincs 10 pont
Nyelvhelyesség 10 pont
Beszédértés Beszédértés (gépi hang) 20 pont 8 pont
6. táblázat – Német alapfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, írásbeli vizsga)
Vizsga Készség Maximális pontszám Minimum pontszám (40%)
Német alapfokú (B1) írásbeli Közvetítési készség 20 pont 8 pont
Íráskészség 10pont 4 pont
Olvasási készség 20 pont 8 pont

A német alapfokú ITK Origo nyelvvizsga díja

7. táblázat – Német alapfokú ITK Origo nyelvvizsga díja
Vizsgaszint Szóbeli (“A”) vizsga díja Írásbeli (“B”) vizsga díja Kompex (“C”) vizsga díja
Német alapfokú (B1) 9750 Ft 10900 Ft 20650 Ft

Mintafeladatok a német alapfokú ITK Origo nyelvvizsgához

Olvasásértés mintafeladat a német alapfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Közvetítési készség mintafeladat a német alapfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Íráskészség mintafeladat a német alapfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Hallgatásos mintafeladat a német alapfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.