Német alapfokú, TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga

TELC (Zertifikat Deutsch) B1 (alapfokú)

Az alapfokú német TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga célja

Az alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) német nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, képes-e alapszinten társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes alapfokú vizsga teremti meg az alapot a középfokú vizsga irányába való továbblépésre.

Nyelvvizsga feladatok a alapfokú TELC nyelvvizsgán

1. táblázat – Nyelvvizsga feladatok az alapfokú német TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsgán
Német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga vizsga típus Vizsgarész Nyelvvizsga feladat Nyelvvizsga feladat részletes leírása Adott idő Nyelvvizsga feladatok maximális pontszáma Teljesítési minimum (40%) Sikeres TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga (60%)
TELC (Zertifikat Deutsch B1), német alapfokú szóbeli (“A”) vizsga Beszédkészség Kapcsolatfelvétel Kötetlen beszélgetés, melynek céla, hogy a résztvevők minnél többet tudjanak meg egymásról. A végén a vizsgáztató felvet egy témát. Kb. 15-18 perc 15 pont 30 pont 9 pont
Téma alapú beszélgetés Szöveg és kép formájában fölvázolt kérdéskör megvitatása a vizsgáztatóval. A vizsgázó és vizsgáztató lapján eltérőek az inputok. 30 pont 18 pont
Konszenzuskeresés Adott helyzet együttes megoldása érvelés és vita útján. 30 pont 18 pont
Hallott szöveg értése 15 igaz/hamis és 5 igen/nem állítás eldöntése Globális, komplex és szelektív szövegértés vizsgálata kb. 25-30 perc 75 pont 30 pont 45 pont
Elérhető maximális pontszám a TELC (Zertifikat Deutsch B1) alapfokú német szóbeli (“A”) vizsgán összesen: 150 pont Sikeresség: 90 pont
TELC (Zertifikat Deutsch B1), német alapfokú írásbeli (“B”) vizsga Olvasott szöveg értése A mérési egység 3 részből áll. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 opcióból. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni. 90 perc 75 pont 30 pont 45 pont
Nyelvtani, lexikai teszt A mérési egység 2 részből áll. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztásos tesztkérdést. Ugyancsak konzisztens szövegben kell elhelyezni 15 szóból választott 10 szót. 30 pont Nincs 18 pont
Fogalmazás A feladat során 4 megadott tartalmi elem befoglalásával kell általában hivatalos vagy félhivatalos levelet írni. 45 pont 18 pont 27 pont
Elérhető maximális pontszám az TELC (Zertifikat Deutsch B1) német alapfokú írásbeli (“B”) vizsgán összesen: 150 pont Sikeresség: 90 pont
Elérhető maximális pontszám az TELC (Zertifikat Deutsch B1) német alapfokú komplex (“C”) vizsgán összesen: 300 pont

A német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsgán előforduló témakörök

2. táblázat – A német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsgán előforduló témakörök
Otthon Étkezés Szabadidős tevékenységek
Család Munka Utazás és nyaralás
Közvetlen környezetünk Tanulmányok Eladás és vétel
Egészségünk Oktatás Szolgáltatások
Öltözködés Napi teendők Média és a modern információs technika

A német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsgán való megfelelés

A vizsgán összesen 300 pont érhető el, ebből 150 pont az írásbeli, 150 pont a szóbeli részen. A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó a két vizsgarészben együttesen legalább 180 pontot ér el (60%), és a vizsga minden részét letette, tehát min. 90 pontot az írásbeli (60%) és min. 90 pontot (60%) a szóbeli vizsgán kell megszerezni. Egyéb esetben a vizsga sikertelennek minősül.
Magyarországon ezen felül az egyes készségek mérésénél készségenként 40 %-ot kell elérni az államilag elismert középfokú bizonyítvány megszerzéséhez.
A TELC (Zerifikat Deutsch B1) vizsga abban az esetben egyenértékű az államilag elismert középfokú komplex vizsgával, amennyiben a vizsgázó sikeres írásbeli, illetve szóbeli vizsgát tesz, és az összeredmény eléri a 80%-ot.

Részletesen:

3. táblázat – Német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsgán való megfelelés (60%)
Vizsga Típus Maximális pontszám 60%-os teljesítmény
Német alapfokú (B1) “A” 150 pont (labor: 75 pont) 90 pont
“B” 150 pont 90 pont
“C” 300 pont 180 pont
4. táblázat – Német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, szóbeli vizsga)
Vizsga Vizsgarész Nyelvvizsga feladat Maximális pontszám Minimum teljesítmény (40%)
Német alapfokú (B1) szóbeli Szóbeli kommunikáció Kapcsolatfelvétel 15 pont 30 pont
Téma alapú beszélgetés 30 pont
Konszenzuskeresés 30 pont
Hallott szöveg értése 15 igaz/hamis és 5 igen/nem állítás eldöntése 75 pont 30 pont
5. táblázat – Német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, írásbeli vizsga)
Vizsga Vizsgarész Maximális pontszám Minimum pontszám (40%)

Német alapfokú (B1) írásbeli

Olvasott szöveg értése 75 pont 30 pont
Nyelvtani, lexikai teszt 30 pont
Fogalmazás 45 pont 18 pont

A német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga díja

6. táblázat – A német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga díja
Vizsgaszint Szóbeli (“A”) vizsga díja Írásbeli (“B”) vizsga díja Kompex (“C”) vizsga díja
Német alapfokú (B1) 18000 Ft 18000 Ft 26000 Ft

Mintafeladatok a német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsgához

Német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga írásbeli mintafeladat (hivatalos oldal)

Német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 1.)

Német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 2.)

Német alapfokú TELC (Zertifikat Deutsch B1) nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 3.)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.