Német felsőfokú, TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga

TELC (Zertifikat Deutsch) C1 (felsőfokú)

A felsőfokú német TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga célja

A felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) német nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e a nyelvet rugalmasan és hatékonyan használni, társasági, tanulmányi és szakmai célokra. A vizsgázónak árnyalt szókinccsel, gazdag stiláris kifejezőeszközökkel kell rendelkezni, és otthonosan kell mozognia különböző nyelvi regiszterekben.

Nyelvvizsga feladatok a felsőfokú TELC nyelvvizsgán

1. táblázat – Nyelvvizsga feladatok a felsőfokú német TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsgán
Német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga vizsga típus Vizsgarész Nyelvvizsga feladat Nyelvvizsga feladat részletes leírása Adott idő Nyelvvizsga feladatok maximális pontszáma Teljesítési minimum (40%) Sikeres TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga (60%)
TELC (Zertifikat Deutsch C1), német felsőfokú szóbeli (“A”) vizsga Beszédkészség Interjú A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak. Ha ismerik egymást, kölcsönösen bemutatják a másikat, ha nem ismerik vizsgázótársukat, bemutatkoznak. Ezt követően egy adott témával kapcsolatosan kérdéseket tesznek fel a vizsgázó társuknak. Kb. 1,5-2 perc 15 pont 28,8 pont 43,2 pont
Prezentáció A prezentáció során a vizsgázónak két téma közül egyet kell választania, azt másfél percben előadnia. Vizsgázótársa ezt követően kérdéseket tesz fel. Kb. 2,5-3 perc 21 pont
Véleménykifejtés A vizsgázók egy adott mondat alapján kifejtik véleményüket egy témáról. Kb 1,5-2 perc 21 pont
Összefoglalás A vizsgázó a vizsgáztató felszólítására maximum fél percben összefoglalja a vizsgázótársa által elmondottakat. Kb. 0,5 perc 15 pont
Elérhető maximális pontszám a TELC (Zertifikat Deutsch C1) felsőfokú német szóbeli (“A”) vizsgán összesen: 72 pont Sikeresség: 43,2 pont
TELC (Zertifikat Deutsch C1), német felsőfokú írásbeli (“B”) vizsga Szöveg rekonstrukciója Szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás. 100 perc 24 pont 45,6 pont 14,4 pont
Szelektív szövegértési feladat párosítással Összefüggő szöveg feldolgozása párosítással: 10 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik. 20 pont 12 pont
Komplex szövegértési feladat 8 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis, vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben. 16 pont 9,6 pont
Globális szövegértési feladat Egy hosszú szöveghez négy lehetséges összefoglalót adnak meg, azt az összefoglalót (a-d) kell kiválasztani, amelyik legpontosabban adja vissza a szöveg tartalmát .Csak egy helyes megoldás lehetséges. 12 pont 7,2 pont
Szókincs mérése Egy szöveg alapján 20 szót kell körülírt jelentések alapján a szövegből megtalálni, és(26-45) a válaszlapra írni. Könnyítésként a szöveget 13 bekezdésre bontják, csoportonként megadják, hogy a következő 8-9 szó melyik bekezdésben található. Ez a szöveg azonos a 4/a feladat szövegével. 20 pont 12 pont
Hibakeresési feladat Egy huszonkét soros szöveg minden sorát elemezni kell, megállapítva, hogy az nyelvtanilag, szókincsileg, helyesírásilag helyes vagy helytelen. A helytelen mondatban ki kell javítani a hibát és a helyes megoldást a válaszlapra írni. A helyes mondatokat pipával kell jelölni a válaszlapon. 22 pont 13,2 pont
Adott témáról fogalmazás írása Központilag kiválasztott fogalmazási feladat 200 szavas limittel. A téma bármi lehet. 60 perc 40 pont 28,8 pont 24 pont
1 levél megírása 4 lehetőség közül 4 téma közül választhat; 3 szempont alapján hivatalos vagy baráti stílusú levelet kell írnia 150 szavas limittel. (előfordulhat, hogy két hivatalos jellegű téma közül kell választani). 32 pont 19,2 pont
Hallott szöveg értése Globális szövegértés Egy szöveg alapján első hallásra 8 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset. Kb. 55 perc 8 pont 28,8 pont 4,8 pont
Globális szövegértés Ugyanannál a szövegnél másodszori hallásra 10 állítást kell, az elhangzott 8 szöveggel párosítani, itt két kakukktojás is van. 24 pont 14,4 pont
Komplex szövegértés Egy hallott szöveg alapján 10 mondatban kell a kipontozott részekre a megfelelő szót/szavakat behelyettesíteni. A szavakat a vizsgázónak kell kitalálnia. Egy helyre nem lehet négy szónál többet írni. 20 pont 12 pont
Jegyzetelés Egy előadás tartalmát meghallgatva, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy oda illő kulcsszót írni. 20 pont 12 pont
Elérhető maximális pontszám az TELC (Zertifikat Deutsch C1) német felsőfokú írásbeli (“B”) vizsgán összesen: 258 pont Sikeresség: 154,8 pont
Elérhető maximális pontszám az TELC (Zertifikat Deutsch C1) német felsőfokú komplex (“C”) vizsgán összesen: 330 pont

A német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsgán előforduló témakörök

2. táblázat – A német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsgán előforduló témakörök
Otthon Étkezés Szabadidős tevékenységek
Család Munka Utazás és nyaralás
Közvetlen környezetünk Tanulmányok Eladás és vétel
Egészségünk Oktatás Szolgáltatások
Öltözködés Napi teendők Média és a modern információs technika

A német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsgán való megfelelés

A vizsgán összesen 330 pont érhető el, ebből 258 pont az írásbeli, 72 pont a szóbeli részen. A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó a két vizsgarészben együttesen legalább 198 pontot ér el (60%), és a vizsga minden részét letette, tehát min. 154,8 pontot az írásbeli (60%) és min. 43,2 pontot (60%) a szóbeli vizsgán kell megszerezni. Egyéb esetben a vizsga sikertelennek minősül.
Magyarországon ezen felül az egyes készségek mérésénél készségenként 40 %-ot kell elérni az államilag elismert felsőfokú bizonyítvány megszerzéséhez.

Részletesen:

3. táblázat – Német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsgán való megfelelés (60%)
Vizsga Típus Maximális pontszám 60%-os teljesítmény
Német felsőfokú (C1) “A” 72 pont 43,2 pont
“B” 258 pont 154,8 pont
“C” 330 pont 198 pont
4. táblázat – Német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, szóbeli vizsga)
Vizsga Vizsgarész Nyelvvizsga feladat Maximális pontszám Minimum teljesítmény (40%)
Német felsőfokú (C1) szóbeli Szóbeli kommunikáció Interjú 72 pont 43,2 pont
Prezentáció
Véleménykifejtés
Összefoglalás
5. táblázat – Német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, írásbeli vizsga)
Vizsga Vizsgarész Maximális pontszám Minimum pontszám (40%)

Német felsőfokú (C1) írásbeli

Szöveg rekonstrukciója 114 pont 45,6 pont
Szelektív szövegértési feladat párosítással
Komplex szövegértési feladat
Globális szövegértési feladat
Szókincs mérése
Hibakeresési feladat
Adott témáról fogalmazás írása 72 pont 28,8 pont
1 levél megírása 4 lehetőség közül
Globális szövegértés (hallott) 72 pont 28,8 pont
Globális szövegértés (hallott)
Komplex szövegértés (hallott)
Jegyzetelés

A német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga díja

6. táblázat – A német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga díja
Vizsgaszint Szóbeli (“A”) vizsga díja Írásbeli (“B”) vizsga díja Kompex (“C”) vizsga díja
Német felsőfokú (C1) 22000 Ft 22000 Ft 32000 Ft

Mintafeladatok a német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsgához

Német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga írásbeli mintafeladat (hivatalos oldal)

Német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 1.)

Német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 2.)

Német felsőfokú TELC (Zertifikat Deutsch C1) nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 3.)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.