Német középfokú ITK-Origo nyelvvizsga

ITK Origó nyelvvizsga B2 (középfokú)

A középfokú német ITK Origo nyelvvizsga célja

Az középfokú ITK Origo német nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e komplex módon és nyelvileg árnyaltan társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes középfokú vizsga teremti meg az alapot a felsőfokú vizsga irányába való továbblépésre.

Nyelvvizsga feladatok a középfokú ITK Origo nyelvvizsgán

1. táblázat – Nyelvvizsga feladatok a középfokú ITK Origo nyelvvizsgán
Német középfokú ITK Origo vizsga típus Nyelvvizsga feladatok által mért készségek Megoldásra adott idő Terjedelem Nyelvvizsga feladatok maximális pontszáma
ITK Origo, német középfokú szóbeli (“A”) vizsga  Beszédkészség:

 • Irányított beszélgetés az egyik vizsgáztatóval általános témákról
kb. 15 perc kb. 7-8 perc 50 pont
Önálló témakifejtés képek segítségével:

 • Két kép/összeállítás közül lehet választani
kb. 3-4 perc
Szituációs szerepjáték:

 • Egy téma húzása
kb. 3-4 perc
Beszédértés (gépi beszéd)

 • beszélt nyelvi, normál beszédtempójú, szerkesztett, de célnyelvi forrású szöveg(ek) háromszori meghallgatása és a hozzá(juk) kapcsolódó magyar nyelvű feladatlap megoldása
kb. 20 perc kb. 1,5-2 perc 20 pont
Elérhető maximális pontszám az ITK Origo középfokú német szóbeli (“A”) vizsgán összesen: 70 pont
 ITK Origo, német középfokú írásbeli (“B”) vizsga Feleletválasztós nyelvtani teszt

 • Nyelvtani és lexikai ismeretek mérése
30 perc (szótár nem használható) 50 egység 15 pont
Magyar szöveg fordítása idegen nyelvre

Összefüggő szöveg idegen nyelvi közvetítése

180 perc (szótár használata engedélyezett) kb. 500n 20 pont
Fordítás idegen nyelvről magyarra:

 • Általános témájú nyelvi szöveg fordítása (legtöbbször újságcikk)
kb. 1000-1200n 20 pont
Irányított fogalmazás:

 • levél vagy fogalmazás írása két téma, magyar nyelvű irányítási szempontok alapján
17-20sor 20 pont
Olvasott szöveg értése:

 • Idegen nyelvű szövegre vonatkozó magyar kérdések megválaszolása
 3000-3200n  25 pont
Elérhető maximális pontszám az ITK Origo német középfokú írásbeli (“B”) vizsgán összesen: 100 pont
Elérhető maximális pontszám az ITK Origo német középfokú komplex (“C”) vizsgán összesen: 170 pont

A német középfokú ITK Origo nyelvvizsga szóbeli témái

A német középfokú ITK Origo nyelvvizsga szóbeli témái
1. Én és a családom

 • bemutatkozás
 • személyes információk
 • a család, barátok, rokonok bemutatása
 • saját maga és családtagjai foglalkozása. ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések
 • harmadik személy külső megjelenésének, belső tulajdonságainak, szokásainak leírása
 • családi ünnepek, családi tradíciók
6. Szabadidő, szórakozás, kultúra

 • a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek
 • egyéni érdeklődés, hobbik
 • színház, mozi, opera, koncert
 • tévé (műsorfajták), újság, rádió
 • olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyve
11. Közlekedés

 • helyi és távolsági közlekedés leírása (megközelítési lehetőségek)
 • közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb)
 • autótartás
 • jogosítvány megszerzése
 • közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők és gyalogosok, járműveken utazók, motorosok, kerékpárosok)
 • közlekedési gondok, közlekedésfejlesztés
 • közlekedésbiztonság
2. Az otthon és a szűkebb környezet

 • a ház vagy lakás leírása
 • a környék és a környezet leírása
 • a város v. település, ill. kerület bemutatása, ahol lakik
 • otthonteremtés, lakáshelyzet; az ideális lakóhely
 • a lakásfenntartás kérdései (költségek)
 • diákszálló, albérlet: házirend, lehetőségek és tiltások
 • generációk együttélése
 • munkák a házban és a ház körül
7. Egészség, egészségmegőrzés, sport

 • testi és lelki egészség, egészséges életmód
 • testápolás
 • betegség megelőzése, a betegség kezelése, betegápolás
 • orvosnál
 • gyógyszerek, gyógymódok
 • dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás
 • sport: sportolási lehetőségek, sportágak
 • tömegsport és versenysport
12. Kommunikáció

 • az idegen nyelvek szerepe és fontossága
 • nyelvtanulási módszerek és lehetőségek
 • a számítógép szerepe a mindennapokban
 • Internet, közösségi oldalak
 • tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó)
 • a kapcsolattartás egyéb eszközei (telefon, fax, mobil, e-mail)
3. A munka világa, napi tevékenység

 • szokásos napi tevékenység otthon és a munkahelyen
 • munkahely, munkakör, további tervek
 • pályaválasztás
 • népszerű foglalkozások, kereseti lehetőségek
 • munkahelyi körülmények: előmenetel, munkával kapcsolatos problémák
 • munkahelyszerzés, munkanélküliség, szociális problémák
8. Vásárlás és szolgáltatások

 • vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása
 • vásárlási lehetőségek és tapasztalatok
 • árak, a fizetés módjai
 • különböző üzlettípusok
 • vásárlási szokások, ajándékozás
 • hirdetések, reklám
 • szolgáltatások: posta, telefon, bank, Internet, rendőrség, autójavítás, fodrász, tisztító, stb.; a szolgáltatások leírása, ezzel kapcsolatos tapasztalatok
13. Tágabb környezetünk, a természet világa

 • természeti környezetünk (növények, állatok)
 • a környezetünket fenyegető veszélyek
 • mindennapi környezetvédelem (a környezet tisztasága, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, újrahasznosítás)
 • időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás
4. A tanulás világa

 • a tanulással kapcsolatos napi tevékenység
 • iskolájával, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk
 • iskolai hagyományok, iskolai élmények
 • szervezett és önálló tanulás, egész életen át tartó tanulás
 • iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás
9. Utazás

 • utazási irodai szolgáltatások
 • utazási formák: üzleti út, tanulmányi út és ösztöndíj, turistaút, egyéni és szervezett utazás
 • utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel, ezek használata üzleti út és nyaralás során
 • szálláslehetőségek, kemping
 • utazási élmények
 • a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók
14. Magyarország

 • Magyarország természeti értékei
 • tájak, egy-egy város leírása, turisztikai nevezetességek
 • a főváros és/vagy szülővárosa legfontosabb nevezetességei
 • hagyományos és nemzeti ünnepek
 • szokások
 • nemzetiségek Magyarországon, magyar nemzetiségek más országokban
 • kulturális értékeink
5. Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet

 • barátok, ismerősök, iskola- és munkatársak
 • öltözködés, divat
 • társasági élet, összejövetelek, levelezés
 • civil szervezetek
 • közbiztonság
10. Étkezés

 • étkezési szokások
 • étterem és más vendéglátó helyek
 • egészséges étkezés
 • egy-két étel elkészítése
 • otthoni vendéglátás, meghívás
 • a magyar konyha jellegzetességei
15. A célnyelv országa(i) és az EU

 • a célnyelvi ország(ok) főbb jellemzői (fekvés, nagyság, főváros, pénznem, államforma)
 • a legismertebb földrajzi értékek (éghajlat, tájak, városok) és turisztikai nevezetességek
 • ismertebb ünnepek, szokások
 • a mindennapok kultúrája (étkezés, közlekedés, a társas érintkezés formái)
 • kulturális értékek

A német középfokú ITK Origo nyelvvizsga értékelése

3. táblázat – A német középfokú ITK Origo nyelvvizsga értékelése
Szóbeli vizsga értékelése Elérhető pontszám
Kommunikativ érték 25 pont (10 pont az irányított beszélgetésre, 5 pont az önálló támakifejtésre, 10 pont a szituációs szerepjátékra
Szókincs 15 pont (3×5 pont feladatonként)
Nyelvhelyesség 10 pont (az összes feladatra globálisan)
Beszédértés (gépi beszéd) 20 pont
Összesen 70 pont

A német középfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés

A nyelvvizsga sikeres teljesítéséhez szükséges minimum 60%-os teljesítmény és készségenként minimum 40% teljesítményminimum elérése is szükséges.

Részletesen:

4. táblázat – Német középfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés (60%)
Vizsga Típus Maximális pontszám 60%-os teljesítmény
Német középfokú (B1) “A” 70 pont (labor: 20 pont) 42 pont
“B” 100 pont 60 pont
“C” 170 pont 102 pont
5. táblázat – Német középfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, szóbeli vizsga)
Vizsga Vizsgarész Kompetencia Maximális pontszám Minimum teljesítmény (40%)
Német középfokú (B1) szóbeli Beszédkészség Kommunikatív érték 25 pont 20 pont
Szókincs 15 pont
Nyelvhelyesség 10 pont
Beszédértés Beszédértés (gépi hang) 20 pont 8 pont
6. táblázat – Német középfokú ITK Origo nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, írásbeli vizsga)
Vizsga Készség Maximális pontszám Minimum pontszám (40%)
Német középfokú (B1) írásbeli 50 ütem teszt 15 pont Nincs
Közvetítési készség 40 pont 16 pont
Íráskészség 20pont 8 pont
Olvasási készség 25 pont 10 pont

A német középfokú ITK Origo nyelvvizsga díja

7. táblázat – Német középfokú ITK Origo nyelvvizsga díja
Vizsgaszint Szóbeli (“A”) vizsga díja Írásbeli (“B”) vizsga díja Kompex (“C”) vizsga díja
Német középfokú (B1) 11750 Ft 14150 Ft 25900 Ft

Mintafeladatok a német középfokú ITK Origo nyelvvizsgához

Feleletválasztós mintafeladat német középfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Magyar-német fordítás mintafeladat német középfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Német-magyar fordítás mintafeladat német középfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Irányított fogalmazás mintafeladat német középfokú ITK-Origo nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Szövegértés mintafeladat német középfokú ITK-Origo nyelvvizsgához

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.