Német középfokú, TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga

TELC (Zertifikat Deutsch) B2 (középfokú)

A középfokú német TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga célja

Az középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) német nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e komplex módon és nyelvileg árnyaltan társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes középfokú vizsga teremti meg az alapot a felsőfokú vizsga irányába való továbblépésre.

Nyelvvizsga feladatok a középfokú TELC nyelvvizsgán

1. táblázat – Nyelvvizsga feladatok a középfokú német TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsgán
Német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga vizsga típus Vizsgarész Nyelvvizsga feladat Nyelvvizsga feladat részletes leírása Adott idő Nyelvvizsga feladatok maximális pontszáma Teljesítési minimum (40%) Sikeres TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga (60%)
TELC (Zertifikat Deutsch B2), német középfokú szóbeli (“A”) vizsga Beszédkészség Bemutatkozás A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) rövid, bemelegítés formájú párbeszédet folytatnak egymással. Nem megadott Nem értékelt Nincs Nincs
Prezentáció A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázónak, majd legalább egy kérdésére válaszolnia is kell. Kb. 15 perc 75 pont 30 pont 45 pont
Vélemény
kifejtés
A vizsgázók az olvasott szöveg alapján kifejtik véleményüket egy adott témáról.
Konszenzus
keresés
A vizsgázók megpróbálnak közösen megoldani egy feladatot.
Hallott szöveg értése Általános Általános szövegértés “igaz” és “hamis” állításokkal. Kb. 30 perc 25 pont 30 pont 45 pont
Részletek A meghallgatott szöveg részleteinek megértése “igaz” , “hamis” állítások alapján. 25 pont
Szelektiv Szelektív szövegértés “igaz” és “hamis” állítások alapján. 25 pont
Elérhető maximális pontszám a TELC (Zertifikat Deutsch B2) középfokú német szóbeli (“A”) vizsgán összesen: 150 pont Sikeresség: 90 pont
TELC (Zertifikat Deutsch B2), német középfokú írásbeli (“B”) vizsga Olvasott szöveg értése Általános szövegértési feladat: címek hozzárendelése összefüggő szöveghez. 90 perc 25 pont 30 pont 45 pont
Szövegértési feladat felelet-választós teszttel 25 pont
Szövegértési feladat, információk kikeresése különböző szövegekből. 25 pont
Nyelvtani, lexikai teszt Feleletválasztós nyelvtani teszt 15 pont Nincs 18 pont
Összefüggő, hiányos szöveg kiegészítése megadott nyelvtani, illetve lexikai elemekkel. 15 pont
Fogalmazás Hivatalos vagy félhivatalos levél megírása megadott szempontok alapján 30 perc 45 pont 18 pont 27 pont
Elérhető maximális pontszám az TELC (Zertifikat Deutsch B2) német középfokú írásbeli (“B”) vizsgán összesen: 150 pont Sikeresség: 90 pont
Elérhető maximális pontszám az TELC (Zertifikat Deutsch B2) német középfokú komplex (“C”) vizsgán összesen: 300 pont

A német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsgán előforduló témakörök

2. táblázat – A német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsgán előforduló témakörök
Otthon Étkezés Szabadidős tevékenységek
Család Munka Utazás és nyaralás
Közvetlen környezetünk Tanulmányok Eladás és vétel
Egészségünk Oktatás Szolgáltatások
Öltözködés Napi teendők Média és a modern információs technika

A német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsgán való megfelelés

A vizsgán összesen 300 pont érhető el, ebből 150 pont az írásbeli, 150 pont a szóbeli részen. A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó a két vizsgarészben együttesen legalább 180 pontot ér el (60%), és a vizsga minden részét letette, tehát min. 90 pontot az írásbeli (60%) és min. 90 pontot (60%) a szóbeli vizsgán kell megszerezni. Egyéb esetben a vizsga sikertelennek minősül.
Magyarországon ezen felül az egyes készségek mérésénél készségenként 40 %-ot kell elérni az államilag elismert középfokú bizonyítvány megszerzéséhez.

Részletesen:

3. táblázat – Német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsgán való megfelelés (60%)
Vizsga Típus Maximális pontszám 60%-os teljesítmény
Német középfokú (B2) “A” 150 pont (labor: 75 pont) 90 pont
“B” 150 pont 90 pont
“C” 300 pont 180 pont
4. táblázat – Német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, szóbeli vizsga)
Vizsga Vizsgarész Nyelvvizsga feladat Maximális pontszám Minimum teljesítmény (40%)
Német középfokú (B2) szóbeli Szóbeli kommunikáció Bemutatkozás Nem értékelt Nincs
Prezentáció 75 pont 30 pont
Véleménykifejtés
Konszenzuskeresés
Hallott szöveg értése Általános 75 pont 30 pont
Részletes
Szelektív
5. táblázat – Német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, írásbeli vizsga)
Vizsga Vizsgarész Maximális pontszám Minimum pontszám (40%)

Német középfokú (B2) írásbeli

Olvasott szöveg értése 75 pont 30 pont
Nyelvtani, lexikai teszt 30 pont Nincs
Fogalmazás 45 pont 18 pont

A német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga díja

6. táblázat – A német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga díja
Vizsgaszint Szóbeli (“A”) vizsga díja Írásbeli (“B”) vizsga díja Kompex (“C”) vizsga díja
Német középfokú (B2) 20000 Ft 20000 Ft 29000 Ft

Mintafeladatok a német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsgához

Német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga írásbeli mintafeladat (hivatalos oldal)

Német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 1.)

Német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 2.)

Német középfokú TELC (Zertifikat Deutsch B2) nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 3.)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.