Német szakmai középfokú, BME (műszaki) nyelvvizsga

BME műszaki nyelvvizsga B2 (szakmai középfokú)

A szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsga célja

A szakmai középfokú BME német (műszaki) nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e komplex módon és nyelvileg árnyaltan társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani műszaki területen, idegen nyelvi közegben.

Nyelvvizsga feladatok a szakmai középfokú BME német (műszaki) nyelvvizsgán

1. táblázat – Nyelvvizsga feladatok a szakmai középfokú BME német (műszaki) nyelvvizsgán
Német szakmai középfokú (műszaki) BME nyelvvizsga vizsga típus Mért készség Nyelvvizsga feladatok Nyelvvizsga feladatok száma Megoldásra adott idő Nyelvvizsga feladatok maximális pontszáma Teljesítési minimum (40%) Sikeres BME nyelvvizsga (60%)
BME, német szakmai középfokú (műszaki) szóbeli (“A”) vizsga Beszédkészség Személyes beszélgetés szakmai témákról 6-7 kérdés 25 perc 60 pont 24 pont 60 pont
Szakmai témakifejtés meghatározott témakörök alapján 20-25 gondolati egység
Problmamegoldó szituációs feladat 8-10 gondolati egység
Hallott szöveg értés Jegyzetkészítés 10 címszó 30 perc 20 pont 16 pont
Igaz-Hamis választás 10 állítás 20 pont
Elérhető maximális pontszám a BME szakmai középfokú (műszaki) német szóbeli (“A”) vizsgán összesen: 100 pont
BME, német szakmai középfokú írásbeli (“B”) vizsga Nyelvismeret Transzformáció 10 kiegészítés 40 perc 10 pont 60 pont
Szöveg önálló kiegészítése 10 elem 5 pont
Szöveg kiegészítése menüből 10 kiegészítés 5 pont
Íráskészség Önálló szövegalkotás vizuális hatásra* 150-200 szó 160 perc 25 pont 16 pont
Hivatalos levélre válaszadás* 150-200 szó 15 pont
Olvasott szöveg értése Tételmondatok szövegbe illesztése* 5+1 opció 10 pont 4 pont
Közvetítés Magyar kérdésekre, magyar válaszadás* 10 kérdés 30 pont 12 pont
Elérhető maximális pontszám az BME német szakmai középfokú (műszaki) írásbeli (“B”) vizsgán összesen: 100 pont
Elérhető maximális pontszám az BME német szakmai középfokú (műszaki) komplex (“C”) vizsgán összesen: 200 pont
* Szótár használata engedélyezett

A szakmai középfokú BME német (műszaki) nyelvvizsga szóbeli témái

A szakmai középfokú BME német (műszaki) nyelvvizsga szóbeli témái
1. Automatisation 5. Virtuelle Realität 9. Qualität oder Massenproduktion 13. Autoindustrie
2. Ergonomie 6. Neue Technologien in der Kommunikation /Internet/ 10. Neue Wege der Telekommunikation 14. Vom Rad bis zum Raumschiff
3. Umweltschutz 7. Computer / Computertechnik 11. Sicherheitstechnik 15. Recycling
4. Energieträger und ihre Problematik 8. Weltraumforschung 12. Arbeitsschutz 16. Erfindungen und Erfinder

A szakmai középfokú BME német (műszaki) nyelvvizsgán való megfelelés

2009. január 1-től egy BME szakmai középfokú (műszaki) német nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető összpontszám legalább 60%-át teljesíti úgy, hogy emellett – mint minden Magyarországon letehető akkreditált nyelvvizsga esetében – valamennyi készségnél (szóbelinél beszédkészség és hallott szöveg értése, írásbelinél íráskészség, olvasott szöveg értése és közvetítés) a maximális pontszám legalább 40%-át is eléri.

Részletesen:

4. táblázat – A szakmai középfokú BME német (műszaki) nyelvvizsgán való megfelelés (60%)
Vizsga Típus Maximális pontszám 60%-os teljesítmény
Német szakmai középfokú (B2) “A” 100 pont (labor: 40 pont) 60 pont
“B” 100 pont 60 pont
“C” 200 pont 120 pont
5. táblázat – Szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, szóbeli vizsga)
Vizsga Kompetencia Vizsgarész Maximális pontszám Minimum teljesítmény (40%)
Német szakmai középfokú (B2) szóbeli Beszédkészség Személyes beszélgetés szakmai témákról 60 pont 24 pont
Szakmai témakifejtés meghatározott témakörök alapján
Problémamegoldó szituációs feladat
Beszédértés Jegyzetkészítés 20 pont 16 pont
Igaz-hamis – választásos feladat 20 pont
6. táblázat – Szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, írásbeli vizsga)
Vizsga Kompetencia Vizsgarész Maximális pontszám Minimum pontszám (40%)
Német szakmai középfokú (B2) írásbeli Nyelvismeret Transzformáció 10 pont Nincs
Szöveg önálló kiegészítése 5 pont
Szöveg kiegészítése menüből 5 pont
Íráskészség Önálló szövegalkotás vizuális hatásra 25 pont 16 pont
Hivatalos levélre válaszadás 15 pont
Olvasott szöveg értése Tételmondatok szövegbe illesztése 10 pont 4 pont
Közvetítés Magyar kérdésekre, magyar válaszadás 30 pont 12 pont

A szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsga díja

7. táblázat – Szakmai középfokú BME német (műszaki) BME nyelvvizsga díja
Vizsgaszint Szóbeli (“A”) vizsga díja Írásbeli (“B”) vizsga díja Kompex (“C”) vizsga díja
Német szakmai középfokú (B2) 12000 Ft 16000 Ft 24000 Ft

Mintafeladatok a szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsgához

Írásbeli mintafeladat szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Az írásbeli mintafeladat megoldása a szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Hallgatásos mintafeladat a szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Hanganyag a szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsga hallgatásos mintafeladatához (hivatalos oldal)

Megoldás a szakmai középfokú német (műszaki) BME nyelvvizsga hallgatásos mintafeladatához (hivatalos oldal)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.