Német szakmai középfokú, Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsga

Kitex kereskedelmi nyelvvizsga B2 (szakmai középfokú)

A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsga célja

A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e komplex módon és nyelvileg árnyaltan társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani kereskedelmi területen, idegen nyelvi közegben.

Nyelvvizsga feladatok a szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsgán

1. táblázat – Nyelvvizsga feladatok a szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsgán
Német szakmai középfokú (kereskedelmi) Kitex nyelvvizsga vizsga típus Mért készség Nyelvvizsga feladatok Megoldásra adott idő Nyelvvizsga feladatok maximális pontszáma Teljesítési minimum (40%) Sikeres Kitex nyelvvizsga (60%)
Kitex, német szakmai középfokú (kereskedelmi) szóbeli (“A”) vizsga Beszédértés Felelet választás (Igaz-hamis) 40 perc 18 pont 8 pont 26 pont
Helyes lehetőség kiválasztása 3 lehetőség közül
Kérdés megválaszolása röviden
Beszédkészség Irányított párbeszéd mindennapi, általános témákról 20 perc 25 pont 10 pont
Két húzott szakmai szituációs kártya közül a választott megbeszélése
Szakirányú téma kép alapú kifejtése (két húzott tétellap közül választható feladat)
Elérhető maximális pontszám a Kitex szakmai középfokú (kereskedelmi) német szóbeli (“A”) vizsgán összesen: 43 pont
Kitex, német szakmai középfokú írásbeli (“B”) vizsga Írott szöveg értése Német szöveg kiegészítése magadott szókészletből 60 perc 12 pont 15 pont 46 pont
Német szövegből kivett, megadott mondatok vagy tagmondatok helyének meghatározása 12 pont
Német szövegértés teszt 4 választási lehetőséggel 12 pont
Íráskészség Üzleti levél írása irányítási szempontok szerint* 90 perc 20 pont 16 pont
Irányított szakmai fogalmazás írása* 20 pont
Elérhető maximális pontszám az Kitex német szakmai középfokú (kereskedelmi) írásbeli (“B”) vizsgán összesen: 76 pont
Elérhető maximális pontszám az Kitex német szakmai középfokú (kereskedelmi) komplex (“C”) vizsgán összesen: 119 pont
* Szótár használata engedélyezett

A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsga szóbeli témái

2. táblázat – A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsga szóbeli témái
Általános témakörök

 • egyén és család
 • lakóhely, otthon, lakókörnyezet
 • munkahely, foglalkozás
 • étkezés otthon és étteremben
 • vásárlás, üzletek, szolgáltatások
 • egészség, betegség, egészséges életmód
 • tanulás, nyelvtanulás
 • szabadidő, kultúra
 • sport
Marketing és reklám

 • a marketing helye és szerepe a kereskedelemben
 • piackutatás, a vásárlói igények felmérése
 • a fogyasztói magatartás motivációi, befolyásoló tényezői
 • a reklám fogalma, fajtái, reklámeszközök és -hordozók főbb jellemzői
 • eladásösztönzés és az ösztönzést elősegítő módszerek
 • szakmai vásárok
Kereskedelmi ismeretek

 • piaci alapfogalmak
 • a kereskedelmi értékesítőhelyek jellemzése
 • kereskedelmi cég bemutatása
 • új üzlet nyitása, vállalkozás indítása
 • üzlethelyiség berendezése
 • áruk elhelyezése
 • a kereskedelemben alkalmazott
 • értékesítési formák és módok
 • az áruforgalmi folyamat fázisai
 • az árubeszerzéssel összefüggő feladatok, választék bővítése
 • az áruk raktározásával, csomagolásával és kezelésével összefüggő tennivalók
 • értékesítés, értékesítési csatornák
 • szállítási módok és feltételek
 • fizetési módok és feltételek
 • a kereskedelemben kialakult munkakörök, az azokhoz kapcsolódó főbb feladatok
 • a kereskedelem jellemző szolgáltatásai
 • fenntarthatóság a kereskedelemben
 • a kereskedelem alternatív formái, új trendek a kereskedelemben
Kommunikáció

 • az üzleti kommunikáció szóbeli és írásbeli formái (ajánlat, ajánlatkérés, módosítás, DM levelek, meghívó, szórólap, hirdetési szövegek megfogalmazása, reklamáció és panaszkezelés)
 • üzleti kapcsolatok tartása külföldi partnerekkel (partnermeghívások, tárgyalások, üzleti megbeszélések témái, emlékeztetők készítése)
Áruismeret

 • az áruk csoportosítása
 • élelmiszerek árufőcsoporthoz tartozó fontosabb árucsoportok jellemzése és néhány termék ismertetése
 • vegyi áruk, árufőcsoportba tartozó fontosabb árucsoportok és néhány termék ismertetése
 • ruházati termékek, árufőcsoportba tartozó fontosabb árucsoportok és néhány termék ismertetése
 • iparcikk termékek, árufőcsoportba tartozó fontosabb árucsoportok és néhány termék ismertetése

A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsgán való megfelelés

A kereskedelmi Kitex szakmai középfokú komplex német nyelvvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó az összesen elérhető 119 pont legalább 60%-át teljesítette (72 pont) és a készségenkénti legalább 40%-ot is elérte.

Ha a jelölt a komplex vizsga 60%-os megfelelési minimumát (119 pont) nem teljesítette, de az írásbeli (“B”) vagy a szóbeli (“A”) vizsga teljesítési (60%) és megfelelési minimumait (40%) teljesítette, akkor az adott írásbeli vagy szóbeli vizsga tekinthető sikeresnek.

Részletesen:

3. táblázat – A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsgán való megfelelés (60%)
Vizsga Típus Maximális pontszám 60%-os teljesítmény
Német szakmai középfokú (B2) “A” 43 pont (labor: 18 pont) 26 pont
“B” 76 pont 46 pont
“C” 119 pont 72 pont
4. táblázat – A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, szóbeli vizsga)
Vizsga Kompetencia Vizsgarész Maximális pontszám Minimum teljesítmény (40%)
Német szakmai középfokú (B2) szóbeli Beszédértés 18 pont 8 pont
Beszédkészség 25 pont 10 pont
5. táblázat – A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsgán való megfelelés (készségenkénti 40%, írásbeli vizsga)
Vizsga Kompetencia Vizsgarész Maximális pontszám Minimum pontszám (40%)
Német szakmai középfokú (B2) írásbeli Írott szöveg értése 36 pont 15 pont
Íráskészség 40 pont 16 pont

A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsga díja

6. táblázat – A szakmai középfokú német Kitex (kereskedelmi) nyelvvizsga díja
Vizsgaszint Szóbeli (“A”) vizsga díja Írásbeli (“B”) vizsga díja Kompex (“C”) vizsga díja
Német szakmai középfokú (B2) 11000 Ft 13000 Ft 23000 Ft

Mintafeladatok a szakmai középfokú német (kereskedelmi) Kitex nyelvvizsgához

Írásbeli mintafeladat a szakmai középfokú német (kereskedelmi) Kitex nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Szóbeli mintafeladat a szakmai középfokú német (kereskedelmi) Kitex nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Hanganyag a szakmai középfokú német (kereskedelmi) Kitex nyelvvizsgához (hivatalos oldal)

Ajánld a cikket ismerőseid számára!

Kapcsolódó cikkek:

Oszd meg véleményed!

Online német portál. Copyright ©2012-2013. All Rights Reserved.